Prieskum záujmu o novú výzvu pre mladých farmárov z podopatrenia 6.1

Domov > Novinky

Prieskum záujmu o novú výzvu pre mladých farmárov z podopatrenia 6.1

Vážení farmári, 
na základe stretnutia so zástupcami MPRV SR, sekcie projektových podpôr, sme dostali možnosť byť prítomní pri tvorbe druhej výzvy 6.1 – podpora mladých farmárov na Slovensku. Vidíme a chápeme krivdu, ktorá bola spôsobená na mladých farmároch bývalým vedením ministerstva. Taktiež vnímame znechutenie mladých farmárov z celej podpory malých poľnohospodárov na Slovensku, ako aj súčasného smerovania Slovenského poľnohospodárstva. Preto Vám dávame možnosť zapojiť sa do tvorby novej výzvy 6.1. Nemôžeme Vám sľúbiť, že všetky podnety budú v novej výzve zapracované a či prejdú aj cez vyššie kruhy. Ale urobíme všetko pre to aby bola druhá výzva nastavená pre mladých čo najfunkčnejšie a aby bola systémovým riešením problematiky mladých a začínajúcich poľnohospodárov. Preto Vás pozývame k vyplneniu tohto anonymného dotazníka. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMNFUzq-vduRCIgz8kAUVGzStDiN0lwTp1LuqtP-hxhlDEBA/viewform?usp=sf_link