Warning: Undefined array key "exempt" in /data/c/e/ce94e750-d463-4932-9f4e-0279f412883a/asyf.sk/web/wp-content/plugins/wp-user-avatar/src/ContentProtection/Frontend/Redirect.php on line 62
O nás - ASYF - Združenie mladých farmárov Slovenska

Niečo o Združení mladých farmárov na Slovensku - ASYF

Domov > O nás

#1 Farmári

Čo je ASYF?

Združenie mladých farmárov na Slovensku – ASYF (z anglického Association of Slovak Young Farmers) je mimovládna organizácia, ktorá vyvíja svoju činnosť už od roku 2007.

Združenie je registrované Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pod formou občianskeho združenia. Združuje mladých farmárov vo vekovej skupine od 18 do 40 rokov.

Naše združenie je členom Európskej rady mladých farmárov (z francúzskeho Conseil europeen des jeunes agriculteurs CEJA). Organizácia CEJA, ktorá bola založená v Ríme roku 1958, má v súčasnosti 33 členských organizácií z 23 štátov Európskej únie a zastupuje tak záujmy ako 2 milióny mladých farmárov. Práve členstvo v tejto medzinárodnej organizácii nám prináša nové a inovatívne riešenia problémov v slovenskom poľnohospodárstve. Zahraničné skúsenosti, ktoré získavame prostredníctvom integrácie medzi európskymi mladými farmármi, môžu byť pre slovenský agrosektor veľkým prínosom.

ASYF organizuje pravidelné spoločenské a priateľské stretnutia svojich členov, pre výmeny názorov a skúseností. Na konferenciách i seminároch spoznávame aj našich partnerov z Európskej Únie, ich vidiecku mládež a takto získavame nové odborné, praktické zručnosti.

Ciele asyf?

História Združenia mladých poľnohospodárov Slovenska

Október 2007 ZALOŽENIE ZDRUŽENIA

2007-2016 Prvý predseda - Bálint Pém

2016-2022 Druhý predseda - Milan Jurky

Kto je asyf? Orgánmi združenia sú:

Predseda združenia

Mgr. Marián Glovaťák
predseda združenia

Členovia predsedníctva

Ing. Mgr. Peter Trišč
Podpredseda pre komunikáciu s SPF
Ing. Róbert Palider
Podpredseda pre zahraničnú spoluprácu a komunikáciu s PPA
Mgr. Ondrej Súčanský
Podpredseda pre legislatívu
MVDr. Maria Bujňáková
Podpredsedníčka pre osvetu

revízna komisia

Lilla Tóthová
Členka revíznej komisie s úlohou pre sociálne siete
Marián Baláž
Člen revíznej komisie s úlohou pre predaj z dvora
Martin Volk
Člen revíznej komisie s úlohou pre zlepšenie rozpočtu organizácie