Zbieranie podnetov na plánované stretnutie farmárov

Domov > Novinky

Zbieranie podnetov na plánované stretnutie farmárov

Vážení farmári. 
Po komunikácii s protestujúcimi farmármi z východného Slovenska a MPRV SR Vám dávame priestor posielať svoje podnety aj na náš email. 
V prípade, že sa cítite ukrivdení konaním alebo nekonaním polície, súdov, PPA, SPF a iných kompetentných orgánov, v súvislosti s Vašou poľnohospodárskou činnosťou, podobne ako protestujúci farmári na východnom Slovensku, napíšte nám podnet. Váš problém prednesieme priamo na stretnutí pred ministerkou Ing. Gabrielou Matečnou, zástupcami polície, súdov, Pôdohospodárskej platobnej agentúry a Slovenským pozemkovým fondom. Termín tohto stretnutia bude pravdepodobne 24. – 26. apríla 2018. Svoje podnety nám píšte na email info@asyf.sk alebo telefonicky 0915 731 541.