Warning: Undefined array key "exempt" in /data/c/e/ce94e750-d463-4932-9f4e-0279f412883a/asyf.sk/web/wp-content/plugins/wp-user-avatar/src/ContentProtection/Frontend/Redirect.php on line 62
POZVÁNKA na informačnú aktivitu: „Používanie aplikácie GSAA v poľnohospodárskej praxi“ - ASYF - Združenie mladých farmárov Slovenska

POZVÁNKA na informačnú aktivitu: „Používanie aplikácie GSAA v poľnohospodárskej praxi“

Domov > Novinky

POZVÁNKA na informačnú aktivitu: „Používanie aplikácie GSAA v poľnohospodárskej praxi“

POZVÁNKA na informačnú aktivitu:
„Používanie aplikácie GSAA v poľnohospodárskej praxi“
pre všetkých beneficientov Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v Banskobystrickom kraji
Termín: 24.04.2018
Čas: 12:00 – 16:30

Miesto: Banská Bystrica, Stredná odborná škola Pod Bánošom 80
Program:
11:45 – 12:00 Registrácia účastníkov
12:00 – 12:30 Predstavenie NSRV SR a RA NSRV SR pre BB kraj, PRV SR 2014-2020
Pracovný program RA NSRV SR pre BB kraj na rok 2018
12:30–14:30 GSAA v poľnohospodárskej praxi – úprava užívateľských parciel
(Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy)
14:30 – 16:30 Aplikácia GSAA v príprave Žiadosti o platbu (Výskumný ústav
pôdoznalectva a ochrany pôdy)
Diskusia, záver
Počet miest je limitovaný, preto je potrebné zaregistrovať sa
najneskôr do 20.04.2018, a to
1. cez SMS na t. č. 0917 469 534 v tvare: GSAA, meno a priezvisko, tel. kontakt, e-mail
2. cez e-mail: voka@voka.sk v tvare: GSAA, meno a priezvisko, tel. kontakt, e-mail
Účasť na aktivite je bezplatná, pre každého účastníka je zabezpečené
občerstvenie.
Zmena programu je vyhradená.
Kremnička 53, 974 05 Banská Bystrica, tel: + 421 905 866 698
e-mail: voka@voka.sk, web: www.vokara.sk