Pozvánka na zasadnutie Predsedníctva 07. mája 2018, Ranč u Edyho, Námestovo

Domov > Novinky

Pozvánka na zasadnutie Predsedníctva 07. mája 2018, Ranč u Edyho, Námestovo

Vážení farmári, ponúkame Vám možnosť stať sa členom Združenia mladých farmárov na Slovensku – ASYF. 
Ako členovia ASYF, budete dostávať najaktuálnejšie informácie z poľnohospodárstva, môžete sa zúčastňovať Klubov mladých farmárov, školení a podujatí združenia pre členov zadarmo a môžete sa aktívne zapájať do aktivít združenia. 
V prípade záujmu stať sa členom, vyplnte prihlášku, ktorú nájdete na našej webovej stránke www.mladyfarmar.sk a prineste nám ju na zasadnutie Predsedníctva Združenia mladých farmárov na Slovensku – ASYF, prípadne pošlite na email info@asyf.sk. Najbližšie zasadnutie Predsedníctva sa uskutoční 07. mája 2018, na Ranči u Edyho, v Námestove. Predsedníctva sa môžu zúčastniť členovia ASYF a kandidáti za členov ASYF.
Jedným z bodov programu bude aj prijímanie nových členov.

Dôležitou témou Predsedníctva bude príprava Dňa mladého farmára, ktorý sa uskutoční 03. júna 2018, v Oravskej Polhore. Radi uvítame Vaše nápady, prípadne pomoc s prípravou tohto rodinného podujatia, organizovanom pri príležitosti Dňa detí.

Všetci členovia a kandidáti ste srdečne pozvaní.

Svoju účasť nahláste prosím na email info@asyf.sk, prípadne na t.č. 0915 731 541, najneskôr do 03.05. 2018, do 12:00 hod.

Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie s Vami.

Viac informácií o podmienkach a výhodách členstva nájdete na našej webovej stránke http://mladyfarmar.sk/node/31