Pozvánka na informačný seminár: Aplikácia GSAA v praxi

Domov > Novinky

Pozvánka na informačný seminár: Aplikácia GSAA v praxi

Vážení farmári. 
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trenčiansky kraj Vás pozýva na informačný seminár:
Aplikácia GSAA v praxi
ktorý sa uskutoční dňa 27. apríla 2018
v priestoroch Strednej odbornej školy Pruské č. 294
V priebehu seminára budú poskytnuté informácie o Programe rozvoja vidieka SR 2014-2020,
prezentácia Geopriestorovej žiadosti o podporu (GSAA) ako súčasti jednotnej žiadosti o priame
podpory na rok 2018, vrátane praktických príkladov.
Program:
08:45 – 09:00 – Prezentácia účastníkov – skupina 1
09:00 – 09:10 – Privítanie účastníkov, otvorenie seminára, predstavenie NSRV SR
– Ing. Andrej Milo, regionálny koordinátor NSRV SR pre Trenčiansky kraj
09:10 – 11:40 – Aplikácia GSAA v príprave Žiadosti o podporu, GSAA v poľnohospodárskej praxi –
úprava užívateľských parciel, praktické príklady a cvičenia na PC
– Mgr. Jana Ondačková, Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
11:40 – 12:00 – Diskusia, námety a podnety účastníkov, záver
12:00 – 12:10 – Prezentácia účastníkov – skupina 2
12:10 – 12:20 – Privítanie účastníkov, otvorenie seminára, predstavenie NSRV SR
– Ing. Andrej Milo, regionálny koordinátor NSRV SR pre Trenčiansky kraj
12:20 – 14:50 – Aplikácia GSAA v príprave Žiadosti o podporu, GSAA v poľnohospodárskej praxi –
úprava užívateľských parciel, praktické príklady a cvičenia na PC
– Mgr. Jana Ondačková, Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
14:50 – 15:00 – Diskusia, námety a podnety účastníkov, záver
__________________________________________________________________________________
Svoju účasť prosím potvrďte najneskôr do 25. apríla 2018 na e-mail: milo@mvlstefanek.sk, alebo
telefonicky na tel. číslo: 0910/901 431. Urobte tak čím skôr, kapacita je obmedzená. Účasť na
podujatí je bezplatná. Počítačová technika a občerstvenie pre účastníkov sú zabezpečené. Zmena
programu vyhradená.
Tešíme sa na Vašu účasť.