Zelená nafta 2020

Domov > Novinky

Zelená nafta 2020

Vážení farmári,

 

informujeme Vás, že Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejnila Výzvu na registráciu v DataCentre pre oprávnených žiadateľov o poskytnutie štátnej pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach ZELENÁ NAFTA 2020.

Agrorezort podporí špecializovanú rastlinnú výrobu  a živočíšnu výrobu sumou 30 000 000 eur, s cieľom zvýšenia sebestačnosti yes

Deadline je do 7. augusta 2020
Viac informácií https://bit.ly/2ZIZT0G