Projekt – Akadémia odolnosti proti zmene klímy na farme – Vyšehradská 4 Arménsko

Domov > Novinky

Projekt – Akadémia odolnosti proti zmene klímy na farme – Vyšehradská 4 Arménsko

Projekt sa zameriava na klimatické zmeny a vplyv počasia na Arménske poľnohospodárstvo ktoré negatívne ovplyvňujú Arménsko a jeho poľnohospodársky sektor. 

CIeľom projektu je zvýšiť odolnosť arménskych malých poľnohospodárov voči zmene podnebia vytvorením skupiny miestnych vodcov . 

Projekt je zameraný prevažne pre ekologických a trvalo udržateľných výrobných systémov ekologického poľnohospodárstva. Okrem vzdelávania sa všetky výskumné témy zaoberajú ekologickým poľnohospodárstvom a zohrávajú stále významnejšiu úlohu. Ide tiež o výmenu poznatkov voči suchu, hospodárenia s vodou / tažbe, odolnosti voči klíme a obhospodáranie trávnych porastov. Projekt zahŕňa analýzu poľnohospodárskych postupov šetrných k podnebiu s cieľom podporiť spracovanie ekologických potravín, trvalo udržateľné poľnohospodárstvo a čistejšie životné prostredie.  Ogranizácia Arménsko je sieť poľnohospodárov, výrobcov, spracovateľkých spoločností, tvorcov politiky, vychovávateľov a milovníkov potravín