VZOR PROJEKTU MLADÉHO FARMÁRA

Domov > Novinky

VZOR PROJEKTU MLADÉHO FARMÁRA

 Touto cestou by sme chceli poďakovať nášmu členovi, za zverejnenie podnikateľského plánu na našej webovej stránke, ako referenčný projekt (schválil aj MPRV SR) – ktorý môžete používať ako vzor svojho projektu. Nižšie si nájdete číslo účtu pána – kto samozrejme tiež zaplatil za projekt.
 Ak tento referenčný projekt považujete za užitočný, podľa vlastného uváženia prispejte- darujte na náklady jeho projektu na jeho osobný účet. 
Číslo účtu   IBAN : SK75 0200 0000 0026 5357 3956 
 
S pozdravom,
Ing. Bálint Pém
predseda Združenia mladých farmárov
 

Referenčný projekt na základe ktorého viete si spraviť svoje podnikateľské zámery. 

VZOR projektu k podopatreniu 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov – si môžete stihanuť TU