Informačný seminár k podopatreniu 6.1

Domov > Novinky

Informačný seminár k podopatreniu 6.1

Agroinštitút Nitra organizuje seminár v rozsahu 7 hodín k opatreniu 6.1. Cieľom školenia je poskytnúť ucelené informácie k vypĺňaniu žiadosti o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014 – 2020 podopatrenie 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov a poskytnúť návod na zostavenie podnikateľského plánu pre podopatrenie 6.1

Termín konania: 24.2.2016

Viac info si nájdete TU