Výzva č. 49/PRV/2020

Domov > Novinky

Výzva č. 49/PRV/2020

Vážení farmári,

informujeme Vás, že Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejnila Výzvu č. 49/PRV/2020 – Výnimočná dočasná podpora pre spracovateľské MSP, ktoré sú obzvlášť zasiahnuté krízou v dôsledku ochorenia COVID – 19.
Výška alokácia je 20 000 000 eur.

Deadline výzvy je 22. septembra 2020

Výzva https://www.apa.sk/opatrenie-21/oznmenie-o-zverejnen-vzvy–49-prv-2020-vnimon-doasn-podpora-pre-spracovatesk-msp-ktor-s-obzvl-zasiahnut-krzou-v-dsledku-ochorenia-covid-19/10136?fbclid=IwAR0GZr2gDWhIt39OAQ4FxreMkU-tJuWvW8zNz3vEbriqXKgS3HAW3_-ZCrc