Warning: Undefined array key "exempt" in /data/c/e/ce94e750-d463-4932-9f4e-0279f412883a/asyf.sk/web/wp-content/plugins/wp-user-avatar/src/ContentProtection/Frontend/Redirect.php on line 62
Komplexná pozemková reforma - ASYF - Združenie mladých farmárov Slovenska

Komplexná pozemková reforma

Domov > Novinky

Komplexná pozemková reforma

Vážení farmári,

aj my sme v mene Združenia mladých farmárov na Slovensku – ASYF podporili Komplexnú pozemkovú reformu spolu s ďalšími 14-timi organizáciami.

V článku od Poľnoinfo.sk sa dočítate. že pozemkové úpravy sa na Slovensku roky zanedbávali. Tento fakt má dosah na celé hospodárstvo aj krajinu ako celok. Upozorňujú na to viaceré organizácie.
https://polnoinfo.sk/siroka-iniciativa-predklada-navrh-reformy-pozemkoveho-vlastnictva/?fbclid=IwAR0HEHIQ8nregHO5LYQUiBtvVaanXY9u0tjepSbGX62sCZkv2UEGDVJxKgY

Link na komplexnú pozemkovú reformu 
https://www.zzgk.sk/wp-content/uploads/2020/09/Manifest-Komplexn%C3%A1-pozemkova_reforma_2020.pdf?fbclid=IwAR3h4j1WzKEX3Wz–iMZNYSyBb_cjE11RCz1EqkbM4r-j6D9crcSzPQev5I