Upozornenie na oznámenie zahájenia realizácie podnikateľskej činnosti v projekte 6.1

Domov > Novinky

Upozornenie na oznámenie zahájenia realizácie podnikateľskej činnosti v projekte 6.1

Vážení farmári.

Upozorňujeme Vás, aby ste si ustrážili 6 mesačnú lehotu od podpísania zmluvy o NFP z projektu 6.1, keďže niektorým zo žiadateľov táto lehota uplynie 7. februára 2018. 

https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2171273&art_zs1=P%C3%B4dohospod%C3%A1rska+platobn%C3%A1+agent%C3%BAra&art_suma_zmluva_od=50000&art_suma_zmluva_do=50000&art_rezort=114727&page=22

Ďalej prikladám samotný text zmluvy 7.3:

Prijímateľ sa zaväzuje zahájiť realizáciu podnikateľského plánu najneskôr do 6 mesiacov od dátumu podpísania Zmluvy o poskytnutí NFP,  čo je povinný deklarovať písomným oznámením adresovaným Poskytovateľovi na predpísanom tlačive (viď. príloha č.1 príručka pre prijímateľa).