Warning: Undefined array key "exempt" in /data/c/e/ce94e750-d463-4932-9f4e-0279f412883a/asyf.sk/web/wp-content/plugins/wp-user-avatar/src/ContentProtection/Frontend/Redirect.php on line 62
Článok v Roľníckych novinách o navýšení platby pre mladých farmárov - ASYF - Združenie mladých farmárov Slovenska

Článok v Roľníckych novinách o navýšení platby pre mladých farmárov

Domov > Novinky

Článok v Roľníckych novinách o navýšení platby pre mladých farmárov

 

Vážení farmári. 

13. decembra 2017 bola v Štrasburgu schválená novela Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky. V zmysle novely dáva Európska únia jednotlivým členským štátom odteraz možnosť každoročne prehodnotiť zvýhodnenú podporu pre mladých poľnohospodárov od 25 % do 50 % jednotnej platby na plochu. 

Združenie mladých farmárov na Slovensku – ASYF na túto novelu zareagovalo a požiadalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o navýšenie platby z pôvodných 25 % (60 €/ha) na 50 % (čo by mohlo byť až 120€/ha). 

Viac sa dočítate v článku, ktorý bol uverejnený v Roľníckych novinách dňa 24.01.2018.

Združenie mladých farmárov na Slovensku – ASYF stále háji záujmy mladých a začínajúcich farmárov na Slovensku.