Stretnutie s eurokomisárom pre poľnohospodárstvo Philom Hoganom

Domov > Novinky

Stretnutie s eurokomisárom pre poľnohospodárstvo Philom Hoganom

zástupcovia farárov na stretnutí s eurokomisárom

V dňoch 18.-19.októbra v Bratislave sa uskutočnila konferencia s názvom „Nástroje hodnotenia a riadenia rizík v agropotravinárskom sektore“. Tejto konferencie sa záčastnil aj eurokomisár pre poľnohospodárstvo Phil Hogan. Diskutovalo sa o mnohých otázkach, hlavne však o rizikách, ktoré postihujú poľnohospodárov. Pán eurokomisár vo svojom príspevku spomenul: „Poľnohospodári musia čeliť rizikám spojeným s poveternostnými a klimatickými podmienkami, chorobami rastlín a zvierat, vnútornou a vonkajšou konkurenciou, poistením, investíciami, odbornou prípravou a demografiou a musia to robiť 365 dní v roku.“.

V priebehu konferencie pán eurokomisár inicioval stretnutie so stakeholdermi a zástupcami farmárov, želal si, aby neboli prítomné médiá ako aj zástupcovia ministerstva. Aj my sme mali česť sa zúčastniť tohto stretnutia a diskutovať o problematike podpory mladých farmárov na Slovensku ako aj systematickej generačnej obmene v sektore.

Predseda ASYF Milan Jurky vo svojom prejave na stretnutí mimo iného povedal: „Povinné schémy ako napríklad: povinné podpory pre mladých a malých farmárov, povinné stropovanie, povinné redistributívne platby pre každý členský štát, sú veľmi potrebné! Z dôvodu, že čo je pre niektoré členské štáty samozrejmé, pre iné to tak byť nemusí. Napríklad keby podpora pre mladých farmárov nebola nariadená zo strany Európskej komisie, nebola by tu žiadna.“