Pozvánka na zasadnutie Predsedníctva 16.10. Kaplná

Domov > Novinky

Pozvánka na zasadnutie Predsedníctva 16.10. Kaplná

 

Vážení farmári. 

Združenie mladých farmárov na Slovensku – ASYF,

Vás pozýva na zasadnutie Predsedníctva,

ktoré sa uskutoční dňa 16.10. 2018 o 16:00 hod, Kaplná, Penzión na Majeri

 

Témy :

1. Prijímanie nových členov

2. Zhrnutie úloh z minulého Predsedníctva

3. Národné minimum v generačnej výmene v poľnohospodárstve na Slovensku

4. Pripomienkovanie legislatívnych procesov

5. Rôzne, diskusia 

 

Jednou z tém bude aj prijímanie nových členov.

Pozvanie na Predsednníctvo platí pre členov Združenia mladých farmárov na Slovensku – ASYF, ktorý majú zaplatené členské na rok 2018 a kandidátov za členov združenia. Svoju účasť prosím nahláste na info@asyf.sk, prípadne na t.č. 0915731541.

Viac informácií o výhodách a podmienkach členstva nájdete na našej webovej stránke http://mladyfarmar.sk/node/31 Tešíme sa na stretnutie s Vami.
Zmena programu vyhradená.