Warning: Undefined array key "exempt" in /data/c/e/ce94e750-d463-4932-9f4e-0279f412883a/asyf.sk/web/wp-content/plugins/wp-user-avatar/src/ContentProtection/Frontend/Redirect.php on line 62
Spring Parliament 2014 - ASYF - Združenie mladých farmárov Slovenska

Spring Parliament 2014

Domov > Novinky

Spring Parliament 2014

Spring Parliament 2014
International Spring Parliament for European young farmers and youth in rural areas
 Správa

 

Názov stretnutia: International Spring Parliament for European young farmers and youth in rural areas

Miesto konania: Helsinki, Fínsko

Dátum konania: 13-14. 02. 2014

Účastníci: Bálint Pém, Matúš Folvarčík, Judita Dudásová.
 

13. a 14. februára 2014 sa konala Spring Parliament 2014 v Helsinkách. Seminár bol organizovaný pre mladých farmárov a mladých ľudí žijúcich vo vidieckych oblastiach.

Prvý deň seminára bol usporiadaný v centre The Finnish Nature Centre Haltia. Účastníci seminára prišli z celej Európy vo veľkom počte. Privítal ich Tommi Lunttila, predseda delegácie MTK (The Central Union of Agricultural Producers and Forest Owners, Finland – Ústredný zväz poľnohospodárskych výrobcov a vlastníkov lesov, Fínsko).

Súčasťou seminára bola sekcia plagátov, kde svoje najúspešnejšie a najväčšie projekty prezentovali mladí farmári z Poľska, Maďarska a Rakúska. Po prezentáciách počas prestávky záujemcovia mohli navštíviť výstavu Fínskej prírody v miestnostiach Haltia.

Nasledujúci bod seminára bola panelová diskusia, kde moderoval Johan Aberg, generálny tajomník SLC (Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund – Federácia Švédskych poľnohospodárskych výrobcov). Seminár sa zaoberal problémami mladých poľnohospodárov žijúcich vo vidieckych oblastiach. Hlavnou otázkou bola poľnohospodárstvo a lesníctvo. Cieľom seminára bolo odhalenie problémov v spolupráci s rozhodovacou právomocou. Prednášajúci boli Mario Milouchev, DG AGRI, EK, riaditeľ programov rozvoja vidieka II, ďalej Kari Valonen, poľnohospodárky poradca, Ministerstvo poľnohospodárstva a lesníctva Fínska a v neposlednom rade viceprezident CEJA, Alan Jagoe.

Obedňajšiu prestávku nasledoval CEJA Working Group, kde účastníci prerokovali výzvy, ktorým čelia mladí, ktorí sa snažia vstúpiť do poľnohospodárskeho sektora, rovnako ako najlepšie spôsoby, ako ich prekonať. Tie potom boli zostavené a stanovené v Helsinki Declaration. Pracovnú skupinu uzatvoril prezident CEJA, Mateo Bartolini.

Účastníkov seminára privítali na večierku v historickej námornej pevnosti Suomenlinna. Hostitelia večere boli Iris Utriainen a Aino Kurtti, farmárky z Fínska. Na recepcii sme budovali bilaterálne  kontakty s ostatnými mladými farmármi a s dôležitými osobnosťami odvetvia.

Druhý deň seminára sa zameriaval na návštevu okolitých fariem a poľnohospodárskych podnikov.

Prvá farma bola Nalkki Farm, blízko mesta Salo. Prevádzkovatelia sú manželský pár Ilkka a Päivi Uusitalo a ich dcéra, Laura. Ich hlavnou činnosťou je chov brojlerov. Ďalšie činnosti sú produkcia obilnín, lesníctvo a predaj štrku. Obrat majú približne 1,5 milióna EUR. Okrem rodiny na farme pracujú tri stáli zamestnanci a 1-2 sezónni zamestnanci.

Produkcia sa začala v roku 1976. Rozšírená bola v rokoch 1981, 2000 a naposledy v roku 2008, keď počet chovaných zvierat zdvojnásobil z 45 000 na 90 000 za chovné obdobie, čo trvá 39 dní. Farma dokáže realizovať 5-7 chovné obdobie za jeden rok, to znamená, že vychovajú 425 000 – 600 000 vtákov za rok. Vyprodukujú tak približne 850 000 kg mäsa (porážková hmotnosť).

Nasledujúca a zároveň posledná navštívená farma bolo panstvo Wiurila Kartano. Panstvo bolo prvýkrát spomenuté v historických knihách v 15. storočí. V tej dobe bolo vo vlastníctve Magnus Johansson. Wiurila v jej zlatých čias sa skladala z 48 000 ha. Dnes sa o jej stará Anna Marie Aminoff, potomok Magnusa Johanssona. Súčasná plocha panstva Wiurila je približne 150 ha. Jeden z jej špecialít je pestovanie sladkej kukurice. Wiurila Kartano je všestranné panstvo, má impozantnú reštauráciu, idylickú ubytovňu, romantický obchod, múzeum panstva a vagonárske múzeum, golfové ihrisko a koniareň.

Seminár zhromaždil mladých ľudí, pre ktorých je dôležité budúcnosť mládeže žijúcich na vidieku. Účastníci mohli získať informácie od kolegov z iných krajín aj od politikov o možnostiach mladých poľnohospodárov.

Počas dvoch dní účastníci sa zbohatli zaujímavými zážitkami a dobrými príkladmi, čo môžu využívať aj na svojich vlastných farmách. Účastníci sa mohli zoznámiť s mladými poľnohospodármi a vidieckymi podnikateľmi a oboznámili sa s úspechmi v zamestnávaní ľudí na vidieku.