CEJA Presidium

Domov > Novinky

CEJA Presidium

CEJA Presidium
Správa

 

Názov stretnutia: CEJA Presidium

Miesto konania: Brusel, Belgicko

Dátum konania: 08. 05. 2014

Účastníci: Zsolt Nagy, László Füsi Nagy.
 

8. mája 2014 CEJA usporiadala jej každoročnú schôdzu Predsedníctva, ktorá sa konala v priestoroch COPA-COGECA, v Bruseli.

V prvom bode prezident CEJA, Matteo Bartolini privítal každého účastníka, ktorých oboznámil, že cieľom zasadnutia Predsedníctva je príprava Valného zhromaždenia CEJA v roku 2014.

Z toho vyplýva, že prvá polovica dňa bola venovaná prezentácii rozpočtových otázkach, najmä rokovania o finančnej bilancie roku 2013 a predbežného rozpočtu na rok 2014, ďalej činnostiam roku 2013 a plánovaným činnostiam roku 2014.

Obed nasledoval otvorený program, kde prediskutovali európske voľby na expertnej úrovni. CEJA pozval politických poradcov pre poľnohospodárstvo. Pozvaní boli pani Guna Rudzite a pani Laura Real z aliancie ALDE (Alliance of Liberals and Democrats of Europe), ďalej pani Maria Paola de Angelis z politickej rodiny EPP (European People´s Party) a v neposlednom rade pán Andrzej Nowakowski z politickej skupiny The Greens/European Free Alliance.

Živú debatu nasledovala diskusia o zlepšení fungovania potravinového reťazca, na čom sa zúčastnili významní hostia, ako je pán Pierluigi Londero, vedúci oddelenia Agricultural Modelling and Outlook Európskej komisie, a pani Mella Frewen, generálna riaditeľka FoodDrinkEurope.

Ako posledný bod zasadnutia Predsedníctva CEJA vyzvala svojich členov, aby poskytli svoje príspevky, aby bolo možné pripraviť pozičný dokument, ktorý bude následne predložený na diskusiu a hlasovanie na ďalšom stretnutí pracovnej skupiny.