Pozvánka na zasadnutie Predsedníctva 13.07. 2018

Domov > Novinky

Pozvánka na zasadnutie Predsedníctva 13.07. 2018

Vážení farmári.

Združenie mladých farmárov na Slovensku – ASYF, Vás pozýva na zasadnutie Predsedníctva, 
ktoré sa uskutoční dňa 13.07. 2018 o 10:00 hod v Motoreste a penzióne Zlatý Strom, Bartošova Lehôtka č. 90, 967 01

Témy :

1. Prijímanie nových členov
2. Zosumarizovanie aktuálnej situácie, plánované ďalšie kroky
3. Projekt Tesco 
4. Účasť nášho združenia na výstave Agrokomplex 2018
5. Rôzne, diskusia

Pozvanie na Predsednníctvo platí pre členov Združenia mladých farmárov na Slovensku – ASYF, ktorý majú zaplatené členské na rok 2018 a kandidátov za členov združenia. Svoju účasť prosím nahláste na info@asyf.sk, prípadne na t.č. 0915 731 541.

Viac informácií o výhodách a podmienkach členstva nájdete na našej webovej stránke http://mladyfarmar.sk/node/31 Tešíme sa na stretnutie s Vami.