Zasadnutie Predsedníctva Združenia mladých farmárov na Slovensku – ASYF 13.07.2018

Domov > Novinky

Zasadnutie Predsedníctva Združenia mladých farmárov na Slovensku – ASYF 13.07.2018

Dňa 13.07. 2018 sa uskutočnilo zasadnutie Predsedníctva Združenia mladých farmárov na Slovensku – ASYF, v Penzióne Zlatý Strom, v Bartošovej Lehôtke. Kde sa prerokoval traktorový protest, plánované akcie nášho združenia, ako je účasť na tohtoročnej výstave Agrokomplex a pripravovaný projekt s Nadáciou Tesco, ktorý by mal pomôcť mladým a malým farmárom dodávať do obchodných reťazcov.