Stanovisko ASYF k traktorovému protestu

Domov > Novinky

Stanovisko ASYF k traktorovému protestu

 

 

Združenie mladých farmárov na Slovensku – ASYF podporilo traktorový protest naprieč Slovenskom, ktorý sa konal minulý týždeň.

Myslíme si, že v spoločnosti je veľmi dôležité prejaviť solidaritu voči poškodeným farmárom na východe Slovenska, ako aj v ostatných častiach našej krajiny.

Protestnými jazdami sme chceli poukázať aj na dlhodobé neriešenie problémov v agrosektore, ktoré majú za následok znižovanie našej potravinovej sebestačnosti.

Taktiež nám nie je jedno, že polícia nekoná a nechráni farmárov, ktorí sú utláčaní na svojich poliach.

Ochrana Slovenskej pôdy

Nie je možné aby Slovák vo svojej obci chcel kúpiť pôdu a predkupné právo má zahraničný podnikateľ,  ktorý už figuruje na liste vlastníctva.

Ochrana Slovenskej pôdy je základným heslom našich traktorových protestov.

Po vstupe do Európskej únie v roku 2004 sme mali 10 rokov na to aby sme vytvorili zákon, ktorý by zaručil, že pôda bude patriť len Slovákom.

V roku 2014 nám skončilo desaťročné moratórium, ktoré zabraňovalo zahraničným spoločnostiam kupovať Slovenskú pôdu. Vtedy sa narýchlo pripravil zákon o ochrane pôdy, ktorý Európska komisia veľmi rýchlo a ľahko zmietla zo stola.

Keď sa pozrieme na našich najbližších susedov Poliakov, Čechov, alebo Maďarov, tí sa veľmi dobre a zodpovedne pripravili.

Naši farmármi, na rozdiel od nich, sa ocitli nechránení pred pazúrmi zahraničných podnikateľov.

Potravinová sebestačnosť

Ďalším hlavným mottom bola potravinová sebestačnosť a dlhodobé smerovanie Slovenského vidieka.

My mladí farmári sme chceli ukázať a stále poukazujeme aj predchádzajúcimi tlačovými správami či diskusiami, že vývoj Slovenského poľnohospodárstva, tak ako je nastavený teraz je trvalo neudržateľný.

Stále sa u nás prehlbuje odkázanosť na dovoz potravín, ktorá už prekročila hranicu 1,4 miliardy ročne.

Podpora malých a mladých farmárov

Poukázali sme aj na nedostatočnú podporu mladých a začínajúcich farmárov. Sme za to, že mladí farmári boli oklamaní sľubmi bývalým ako ja terajším vedením rezortu pôdohospodárstva. Mladým bolo sľúbené, že budú podporení finančnou injekciou od štátu, pridelením pôdy ktorú spravuje SPF a finančnými prostriedkami na nákup pôdy z produktu SZRB Moja pôda pre mladých. Napriek veľkému počtu záujemcov sa do historicky prvej podpory mladých farmárov zapojilo viac ako 2000 ľudí. Z tohto počtu bolo podporených len necelých 500 farmárov. Viacerí z nich však dodnes sľúbenú podporu nevideli už 3 roky. Taktiež pôda SPF, ktorá bola sľúbená mladým dones nebola pre nich vyčlenená. Sľuby ktorým mladí farmári verili, ich dostali do súčasnej veľmi zlej ekonomickej situácie a z nášho pohľadu cielene. Podpora malých farmárov na Slovensku takmer ani nie je.

Ciele traktorového protestu

Cieľom traktorového protestu bolo podpísanie memoranda, ktoré malo vzniknúť na základe diskusie a Slovensku má priniesť reformu v poľnohospodárstve.

Znova sme sa dozvedeli len to, ako sa to nedá. Farmári majú robiť na poliach a nie presviedčať kompetentných aby chránili ich záujmy.  Ministerstvo a štát má slúžiť ľuďom a určite nie naopak.!

Taktiež nás veľmi zaráža aj stanovisko Rady v poľnohospodárskych a potravinových samospráv, ktorí sa od protestu dištancovali a označili nás, ktorí sme celý týždeň nocovali na brehu Dunaja, že sme úzky okruh nespokojných farmárov hospodáriacich na hrane zákona.

Opak je pravdou, pretože protestu sa zúčastnili farmári, zástupcovia regiónov, ako aj jednotlivých združení farmárov.  Rada poľnohospodárskych a potravinových samospráv združuje prevažne členov bývalých JRD, ktorí ale obhospodarujú 80 percent plochy Slovenska.

To že mladý a malý farmár hospodári na hrane zákona nie svojou vinou, preto tento legislatívny rámec nemôžeme akceptovať. Prirovnávame to k človeku ktorému niekto poláme nohy a potom vyhlási súťaž v behu, do ktorého sa môžu zapojiť len najlepší bežci.

Naše združenie nie je členom RPPS, pretože sme už súčasťou Vidiecke platformy ktorú sme ako spoluzakladajúce združenie vytvorili v roku 2014. 

Preto nemôžeme akceptovať vyjadrenia pani ministerky, že relevantný partner ministerstva bude len s RPPS.

Závery

Týždeň strávený v Bratislave nás vo veľa veciach potešil. 

Teší nás, že na Slovensku ešte stále funguje spolupatričnosť, napriek tomu, že sa veľkí alebo aj malí farmári prebiehajú len pred tým aby mali viac hektárov, teda viac priamych platieb. Potešilo nás aj pochopenie verejnosti, ktorá chce mať hlavne na stole slovenské a zdravé potraviny. Na Tyršovom nábreží sa prestriedalo niekoľko stoviek Bratislavčanov so svojimi rodinami a deťmi. Skutoční farmári, ktorí mali mozoľnaté ruky, spálené tváre im s radosťou ukazovali svoje traktory a rozprávali príbehy zo svojich fariem.

Združenie mladých farmárov na Slovensku – ASYF, dúfa, že kompetentné orgány si uvedomia, že slovenský agrosektor je naozaj vo vážnom a krízovom stave a potrebuje nutnú reformu. Musíme si uvedomiť, že pokiaľ ide o ochranu Slovenskej pôdy je to v prospech pre malého ako aj veľkého poľnohospodára.

Združenie mladých farmárov na Slovensku ASYF, nechce byť len PR poradným orgánom ministerstva, ale ide nám o skutočnú zmenu, ktorá bude smerovať k potravinovej sebestačnosti, zamestnanosti ako aj trvalej udržateľnosti. Na teraz sme odišli domov, vykonávať žatvu a práce okolo fariem, avšak ak sa nezačne konať, po žatve sa vraciame vo väčšej sile.

 

Vo Vasiľove 25.06.2018

                                                    

 Milan Jurky

 Predseda ASYF