Traktorová demonštrácia 04.05. 2018

Domov > Novinky

Traktorová demonštrácia 04.05. 2018

 

Vážení farmári.

Združenie mladých farmárov na Slovensku – ASYF, podporuje traktorovú demonštráciu, ktorá sa uskutoční 04.05.2018, o 14:00 hod, v jednotlivých mestách Slovenska. 
Traktorovú demonštráciu podporujeme pretože stav poľnohospodárstva na Slovensku je v katastrofálnom stave a tento stav je neudržateľný! Potravinová sebestačnosť stále klesá a Európske štáty nás zaplavujú odpadom, pričom si viaceré tieto potraviny vieme vyrobiť sami! Prístup k vlastnej, prenajatej alebo štátnej pôde je komplikovaný a priam nemožný. Malé kozmetické úpravy zákonov nie sú systémovými riešeniami. Začínajúci a mladý farmár sa hneď stretáva s mašinériou úradníkov a kontrol, ktorí mu kvôli tomuto skostnatenému systému priam bránia v rozvoji! Nastavenie PRV (programu rozvoja vyvolených) nedáva priestor na skutočný rozvoj vidieka ale dáva priestor skupinám, ktoré sa naučili špekuláciami tento systém vyciciavať ! Projekty ktoré boli vytvorené pre mladých a malých farmárov boli už vopred odsúdené na neúspech!
V poľnohospodárstve ešte nezačalo štrnganie kľúčmi, možno teraz prichádza ten čas. Stále nie je neskoro tento nepriaznivý vývoj zvrátiť.

Požiadavky, ktoré sme vybrali z Košickej výzvy prednostne: 
1. Vytvoriť nezávislý vyšetrovací tím so zapojením vyšetrovateľov z Európskej únie na vyšetrenie subvenčných podvodov a trestných oznámení pochádzajúcich od poľnohospodárov.

 

2. Prijať zákon 140/2014 Z. z., kde bude ukotvené obmedzenie nadobúdania pôdy podľa výmery a len pre fyzické osoby s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.

3. Pozemkové úrady majú podľa novely zákona 504/2003 Z.z., ktorá vošla do platnosti 1. mája 2018, vydávať stanoviská o vyčlenení náhradného užívania pozemkov, no nemajú jasnú a presnú metodiku a usmernenia. Na základe toho, že to pre poľnohospodárov predstavuje riziko trváme na ponechaní pozemkov v náhradnom užívaní do ukončenia pozemkových úprav a zároveň požadujeme danú metodiku a usmernenia pre pozemkové úrady urýchlene zjednotiť.

 

4. Prehodnotiť, či zrušiť zmluvy Slovenského pozemkového fondu (SPF) s doterajšími užívateľmi a zaviesť riadne, korektné a transparentné pravidlá prideľovania pôdy tak, aby sa k pôde SPF prednostne dostali miestni mladí a malí poľnohospodári.

5. Zabezpečiť, aby Poľnohospodárska platobná agentúra vyplácala dotáciu len subjektu, ktorý má k pôde právny vzťah, to znamená len tomu, kto ju vlastní alebo má na ňu nájomnú zmluvu, alebo ju má v náhradnom užívaní.

 

6. Vytvoriť tzv. Komisiu poľnohospodárov ako strategického a poradného partnera MPRV SR. MPRV SR by vychádzalo a opieralo sa vo všetkých svojich legislatívnych zámeroch o tento orgán. Poľnohospodári by tak lepšie a efektívnejšie kontrolovali tvorbu agropolitík.

Ak máte záujem sa pripojiť do protestu, prosím kontaktujte nás spätne na tento email alebo na naše telefóne číslo 0915 731 541.
V prípade ak by ste chceli zorganizovať a koordinovať protest vo Vašom okresnom meste, je potrebných minimálne 10 traktorov, o ďalšie informácie nás prosím kontaktujte.