Pozvánka na odbornú konferenciu Pôda a pozemkové právo z pohľadu SPF

Domov > Novinky

Pozvánka na odbornú konferenciu Pôda a pozemkové právo z pohľadu SPF

Vážení farmári.

 

Zväz pestovateľov obilnín, Zväz pestovateľov a spracovateľov kukurice a 
Zväz pestovateľov olejnín, Vás pozývajú na konferenciu „Pôda a pozemkové 
právo z pohľadu Slovenského pozemkového fondu“.

Konferencia sa bude konať dňa 26.09.2018 v kongresovej sále 
Agroinštitútu v Nitre.

 

Program  konferencie nájdete v priloženom linku: