Pozvánka na konferenciu Ako sa stať dodávateľom

Domov > Novinky

Pozvánka na konferenciu Ako sa stať dodávateľom

Vážení farmári.
 
Združenie mladých farmárov na Slovensku – ASYF a Nadácia Tesco, Vám predstavujú projekt Farmársky grant – Ako sa stať dodávateľom
 
Cieľom projektu je podporiť malých, stredných farmárov a výrobcov domácich potravín – zlepšiť ich pripravenosť, stať sa úspešným dodávateľom pre obchodné reťazce a zvýšiť atraktivitu ich produktov z pohľadu zákazníka.
 
Forma projektu: 
Projekt bude realizovaný v 5 etapách:
1. etapa – Úvodná konferencia
2. etapa – Návštevy farmárov a výrobcov potravín
3. etapa – On-site poradenstvo, ušité na mieru
4. etapa – Mapovanie pokrokov u zapojených farmárov a výrobcov potravín
5. etapa – Záverečná konferencia spojená s tlačovou konferenciou 
 
Kto sa môže zapojiť ? Malé a stredné poľnohospodárske podniky, spracovatelia a výrobcovia potravín 
Termín realizácie : August 2018 – December 2018 
 
Termín úvodnej konferencie: 17. september 2018, Agropenzión Adam Podkylava, 188, 916 16 Podkylava
 

Odborný program

09:30 – 10:00 Registrácia účastníkov

10.00 – 10:30 Slávnostné otvorenie 
(MVDr. Gabriel Csicsai, PhD., štátny tajomník)

10.30 – 11:00 Predstavenie projektu 
(Milan Jurky, predseda Združenia mladých farmárov na Slovensku- ASYF)

11.00 – 11:30 Hlavné ciele nadácie Tesco
(Veronika Bush, Nadácia Tesco)

11.30 – 12:00 Inovácie a terénne poradenstvo 
(Doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc.)

12.00 – 13:00 Obed

13.00 – 13:30 Zmluvné výhody pre začínajúcich dodávateľov 
(Janka Fábryová a Andrea Bujnovská, Nadácia Tesco)

13.30 – 14:00 Farmárske skúsenosti dodávania do obchodných reťazcov 
(Farmár, úspešní dodávatelia – Ladislav Nagy, Kľučovec)

14:00 – 15:00 Volná diskusia

15:00 Záver 
(Adriána Olláriová, koordinátorka projetku)

Zmena programu vyhradená. 

Pokiaľ máte záujem zúčastniť sa úvodnej konferencie, prípadne sa dozvedieť viac, vyplňte prosím nasledovný formulár: 
Tešíme sa na stretnutie s budúcimi dodávateľmi.