Akreditovaný vzdelávací program SYRÁRSTVO

Domov > Novinky

Akreditovaný vzdelávací program SYRÁRSTVO

Vážení farmári. 

 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Vás pozýva na akreditovaný vzdelávací program SYRÁRSTVO

 

  ODBORNÝ GARANT: doc. Ing. Margita Čanigová, CSc. 

 

Katedra hodnotenia a spracovania živočíšnych produktov, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

 

KURZ JE URČENÝ PRE: začínajúcich farmárov, farmárov spracúvajúcich mlieko, pracovníkov družstevných mliekarní 

 

ROZSAH KURZU: 40 hodín TERMÍN KONANIA KURZU: 21. 9. – 5. 10. 2018, v piatky a soboty (8:00 h – 16:00 h) MIESTO KONANIA KURZU: SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku č. 2, T-pavilón, 3. poschodie CENA KURZU: 200 € 

 

UKONČENIE KURZU: absolventi získajú OSVEDČENIE o absolvovaní akreditovaného programu ďalšieho vzdelávania; získanie certifikátu je podmienené absolvovaním aspoň 75 percent z celkovej výmery výučby a vykonaním skúšky. 

 

ODBORNÝ OBSAH : 

1. Výber mlieka pre výrobu syrov, praktické skúšanie mlieka

2. Syridlá a čisté mliekarenské kultúry pre výrobu syrov, praktické skúšanie syridiel 

3. Úprava mlieka pred jeho syrením, praktické skúšanie 

4. Základné kroky výroby syrov, praktická výroba syra 

5. Najčastejšie chyby syrov, senzorické hodnotenie syrov 

6. Správna výrobná prax a systém HACCP 

7. Legislatíva a označovanie syrov 

 

KONTAKT: Kancelária ďalšieho vzdelávania SPU v Nitre 

http://www.uniag.sk/files/download/dokumenty/Danusa%20KCV/Odborne%20programy%20a%20kurzy/Letak_Syrarstvo.pdf

 

 Telefón: +421 37 641 4692 E- mail: kdv@uniag.sk