Warning: Undefined array key "exempt" in /data/c/e/ce94e750-d463-4932-9f4e-0279f412883a/asyf.sk/web/wp-content/plugins/wp-user-avatar/src/ContentProtection/Frontend/Redirect.php on line 62
Klub mladých farmárov Čachtice 21.-22. február 2020 - ASYF - Združenie mladých farmárov Slovenska

Klub mladých farmárov Čachtice 21.-22. február 2020

Domov > Novinky

Klub mladých farmárov Čachtice 21.-22. február 2020

V dňoch 21. – 22. februára 2020 sa konal prvý tohtoročný Klub mladých farmárov v reštaurácií Alžbetka v Čachticiach.smiley

Účastníkov privítal predseda združenia mladých farmárov na Slovensku – ASYF Milan Jurky, ktorý v krátkosti predstavil myšlienku konania klubov a aktivity ASYF. Pán Andrej Milo koordinátor Regionálnej Antény NSRV SR pre Trenčiansky kraj predstavil činnosti a význam Národnej Siete Rozvoja Vidieka SR. Pre zaneprázdnenosť pani generálnej riaditeľky SPF Šklíbovej mala zastúpenie pána Ing. Ľubomír Grišlo – riaditeľ Regionálneho odboru SPF v Trenčíne, ktorý predstavil podmienky a možnosti získania pôdy od Slovenského pozemkového fondu (SPF) pre mladých farmárov. Pozvanie prijala i pani Ing. Andrea Tvrdá – zástupkyňa sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb MPRV SR, ktorá farmárom predstavila plánované výzvy v roku 2020 vrátane 6.1 a 6.3
Pán Ing. Andrej Vašek – riaditeľ odboru štátnej správy pozemkových úprav, pán Ing. Jozef Šimko – riaditeľ odboru metodiky a pozemkových úprav MPRV SR a pani JUDr. Lenka Hrnčiarová odbor metodiky úprav MPRV SR predniesli aktuálny stav v oblasti pozemkových úprav v SR, aktuálne zmeny pozemkovej legislatívy a plánované zmeny pozemkovej legislatívy v roku 2020.
Pán Ing. Martin Jamrich PhD. – inštitút poľnohospodárskej politiky predstavil aktuálny stav tvorby strategického plánu budúcej SPP.
Pán Ing. Marek Hevier – vedúci odboru pozemkový a lesný odbor Piešťany nám vysvetlil ako správne podať žiadosť o podnájomný pozemok a informácie o konaniach podľa §12b, §12c zákona 504/2003.
Z družstva Agrokruh predstavil pán Ing. Peter Balašov inovatívne spôsoby pestovania rastlín.
Pán Ing. Martin Kováč a pán Ing. Milan Poliak predstavili dôležitosť zachytávania vody v krajine, problémy sucha a jeho dosah pre poľnohospodárov.
Napokon príklad správnej praxe predstavil pán Ing. Bálint Pém – Pemak makové kráľovstvo.

Nasledujúci deň mali farmári možnosť navštíviť dve farmy. Najprv sme navštívili farmu člena ASYF Ondreja Sučanského, ktorý v Čachticiach hospodári na pozemkoch o celkovej výmere 130 ha. Navštívili sme i slivkový sad kde má pán Sučanský 650 odrôd, na výmere 1,3 ha. Neskôr sme sa presunuli do Motešíc na farmu Juraja Lančariča Prima Group s.r.o., ktorý sa zaujímavým a inšpirujúcim spôsobom dostal k výmere 1066 ha za 4 roky. Svoj rýchly rast založil na pôdach kde pôvodný nájomcovia dlhodobo neplatili nájomné alebo sa o pôdu nestarali. Farma Prima Group s.r.o. sa skladá poľnohospodárskej ako aj lesnej pôdy tým pádom práca pre zamestnancov je stabilná po celý rok.

Ďakujeme zúčastneným, lektorom a farmárom, ktorí nám umožnili navštíviť ich farmy a tešíme sa na ďalšie Kluby mladých farmárov na Slovensku – ASYF, na ktoré ste všetci srdečne pozvaní. wink

Prihlásiť sa môžte formou tohto formulárano https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRBm2frssKAuyZ_0-rZyaqAUpfYOvPQptyl2PH-wS7DL99Sw/viewform

 

Prezentácie boli odoslané všetkým účastníkom klubu smiley