Dávame do pozornosti!

Domov > Novinky

Dávame do pozornosti!

PPA – Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila dve výzvy 6.1 a 6.3 https://www.apa.sk/?start&fbclid=IwAR2uH3xX1gbcqBD2uqwhxFKTdmFN74-Kerywu0Fe57J9zUiCnSp43JtTJFk
PPA oznamuje, Podopatrenie 6.3 výzvu č. 47/PRV/2020 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 pre:
Opatrenie: 6 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti
Podopatrenie: 6.3 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov
PPA oznamuje, Podopatrenie 6.1 výzvu č. 46/PRV/2020 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 pre:
Opatrenie: 6 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti
Podopatrenie: 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov