Farmársky deň detí v Krásnej Lúke

Domov > Novinky

Farmársky deň detí v Krásnej Lúke

Vážení farmári,

Dňa 29. júna 2022 sa konal Farmársky deň detí v obci Krásna Lúka, okres Sabinov.

Hlavnými organizátormi boli: naša členka Mária Bujňáková, Základná škola s materskou školou Krásna Lúka a obec Krásna Lúka.

Pre deti bolo pripravených mnoho súťaží na školskom dvore, kde sa aj súťažilo o putovný pohár medzi základnými školami Krásna Lúka Šarišské Dravce a Poloma.

Deti si takisto mohli pozrieť prácu včelára a priamo si vyskúšať stáčanie medu.

Od Základnej školy sa žiaci na farmárskom vláčiku postupne premiestnili na farmu Ranč na zlatej hore, ktorá patrí rodine Bujňákovej. Na farme boli pre nich pripravené rôzne atrakcie ako napr. vozenie sa na koni, na traktorovej kosačke, slamená pyramída, kreatívny kútik (farmárske puzzle, pečiatky, triedenie semiačok….) Žiaci mali možnosť vidieť farmárske zvieratká (kone, ovce, teliatka, králiky ale aj psy a mačky), nakŕmiť ich, pohladkať. Taktiež bola pripravená farmárska súťaž ako aj hra mladý farmár.

Veľké poďakovanie patrí našej členke Márii Bujňákovej za to, že otvorila brány svojej farmy pre verejnosť, deti a mládež a pripravila veľmi pekný a detailný program pre túto cieľovú skupinu.

Taktiež ďakujeme aj nášmu členovi Jánovi Novysedlákovi s pomocou tohto Farmárskeho dňa deti v Krásnej Lúke.