Deň mladého farmára 2022

Domov > Novinky

Deň mladého farmára 2022

Vážení farmári, dňa 5. júna 2022 sa uskutočnil 4. ročník DŇA MLADÉHO FARMÁRA .

Toto rodinné podujatie je putovné a tentoraz bolo organizované v obci LIESEK, ktorá obec bola aj spoluorganizátorom tohto rodinného podujatia. Podujatie sa tradične začínalo svätou omšou obetovanou za farmárov a prosbou o dobrú úrodu. Po skončení sv. omše bolo pre účastníkov Dňa mladého farmára prichystané občerstvenie z farmárskych produktov. Prítomní si mohli užiť bohatý program: vystúpenia speváckych a tanečných folklórnych skupín, trhové mestečko, výstavu poľnohospodárskej techniky, fujary a mnoho ďalšieho.  

Pre rodiny s deťmi boli pripravené farmárske súťaže, v ktorých si deti spolu s ich rodičmi vyskúšali svoje sily a zručnosti. Po vyžrebovaní výhercov si odniesli pekné výhry. Zvlášť pre deti bol pripravený bohatý program aj vo forme rôznych atrakcií ako napr. skákacie hrady, trampolíny, bludisko, súdkový vláčik, rodeo býk, hra mladý farmár, maľovanie na tvár, pesničkohry od Mira Jila, ohrádky s hospodárskymi zvieratami. Taktiež si mali možnosť vyskúšať aj rôzne remeslá, jazdiť na koni alebo koči, dojenie, plieskanie bičom a iné. Prostredníctvom virtuálnej reality videli život na farme, jazdu na traktore atď.

Pozvanie na podujatie prijali: štátny tajomník MPRV SR, sekcia poľnohospodárstva MPRV SR, viceprezident CEJA, europoslanci, predsedníčka ŽSK, partnerské organizácie a mnoho ďalších pozvaných hostí, ktorí sa svojou účasťou mimo ich pracovných hodín práve takto prejavili záujem o poľnohospodárstvo.           

Dňa mladého farmára sa zúčastnili aj asociácie, ktoré zastupujú mladých farmárov v Poľsku, Maďarsku a v Čechách. Spoločne si zmerali svoje sily v súťaži o putovný pohár V4. Víťazom sa stal tím z Českej republiky – Spoločnosť mladých agrárníků. Pozvanie na Deň mladého farmára potešilo eurokomisára Janusza Wojciechowského, ktorý sa síce ospravedlnil, že sa však nemôže zúčastniť, ale poslal do Združenia mladých farmárov na Slovensku – ASYF video pozdrav pre prítomných mladých Dňa farmára a všetkých farmárov na Slovensku.

Link na video:

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/preview/https:%2F%2Feuc-vod.fl.freecaster.net%2F15%2F226315%2FLR_I226315EN1W.mp4

Na podujatí bol predstavený aj dokument Desatoro profarmárskej samosprávy, ktorý môže pomôcť zlepšiť spoluprácu medzi obcami a súčasne spoločenskú diskusiu o prínose malých či rodinných ďaleko pre obec a celú spoločnosť. Spoločne ho pripravilo Združenie mladých farmárov na Slovensku (ASYF), iniciatíva Kresťan na vidieku, ktorá vznikla na pôde Fóra kresťanských inštitúcií a Inštitútu vzdelávania a inovácií v politike. Ich zámerom je tiež vzbudiť záujem o lokálne produkty a inšpirovať k ďalším aktivitám.

Podujatia sa zúčastnilo cez 10 000 účastníkov, čo ASYF veľmi teší. 

„Je to pre nás veľmi dobrý signál, že pre verejnosť, deti a mládež stále rezonuje téma poľnohospodárstva a to nám dáva novú nádej pokračovať v aktivitách, ktoré sú medzi strategickými cieľmi Združenia mladých farmárov na Slovensku – ASYF. Chcem poďakovať všetkým, ktorí sa podieľajú na prípravách Dňa mladého farmára. Keby takých ochotných ľudí bolo na tejto zemi viac, tak svet by bol oveľa krajší.“ – Milan Jurky