Evidencia o pasení

Domov > Novinky

Evidencia o pasení

Vážení farmári,

dávame do pozornosti dátum 15.10.2023 do ktorého je potrebné predložiť PPA evidenciu o pasení. Evidencia pasenia na účely preukázania podmienky ekoschém.

Je dôležité pamätať na to že Prijímateľ dodrží zaťaženie plochy trvalého trávneho porastu zvieratami podľa odseku 1 v prepočte najmenej 0,3 dobytčej jednotky/ha.

Prijímateľ v roku podania žiadosti obhospodaruje trvalý trávny porast pasením hovädzieho dobytka, oviec, kôz alebo koní.

Prijímateľ na preukázanie obhospodarovania vedie evidenciu pasenia, evidencia obsahuje najmä informáciu o termíne vykonania pasenia, počte paseného hovädzieho dobytka, oviec a kôz alebo koní a vymedzenie plochy, na ktorej sa realizuje pasenie.

Nie je na to predpísaná tabuľka, takže farmár do denníka kde každý riadok je jeden deň, píše parcelu na ktorej sa pásli zvieratá ich druh a počty zvierat.

Pre tých čo si požiadali o pastevný chov dojníc je dôležité uviesť ktoré zvieratá sa v konkrétny deň nepásli a prečo. (§ 22 odsek 4 n. v. 436/2022)Táto informácia sa podáva na PPA až 15.11.2023.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/436/20221215

Zanechajte nám odkaz

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *