European Young Farmer`s Congress

Domov > Novinky

European Young Farmer`s Congress

European Young Farmer`s Congress
Správa
 

Názov stretnutia: European Young Farmer`s Congress

Miesto konania: Wieselburg, Rakúsko

Dátum konania: 11-14. 06. 2014

Účastníci: Zsolt Nagy.
 

Landjugend Österreich (The Rural Youth Austria)  v júni usporiadal kongres mladých farmárov s názvom Young Farmer`s Congress in Austria.

Kongres sa uskutočnil od 11. do 14. júna 2014 vo Wieselburgu, na Francisco Josephinum, čo je najväčšia poľnohospodárska škola v Rakúsku.

Cieľom kongresu bolo prediskutovať a vymieňať si názory integrovaním rôznych európskych názorov na tri hlavné otázky „Ako nastaviť rámcové podmienky dnes, pre výrobu v roku 2050?“; „Urbanizácia a márnenie pôdy“ a „Mládež – obmedzené zdroje vo vidieckych oblastiach“.

Na kongres boli pozvaní členovia všetkých európskych organizácií, ktorí zoskupujú mladých poľnohospodárov.

Organizátori privítali účastníkov konferencie 11. júna večierkom.

Kongres sa začala 12. júna úvodným a uvítacím prejavom prezidenta The Rural Youth Austria, uvítacou rečou BM DI Andrä Rupprechter (Minister poľnohospodárstva), rečou DI Dr Franz Fischler (bývalý európsky komisár), a v neposlednom rade uvítacou rečou HR Dir. DI Alois Rosenberger.

Slávnostné otvorenie nasledoval prvý panel, kde účastníci prediskutovali otázku „Ako nastaviť rámcové podmienky dnes, pre výrobu v roku 2050?“. Vystúpili Matteo Bartolini, prezident CEJA, DI Rupert Lindner (námestník generálneho tajomníka ministerstva poľnohospodárstva) a Prof. Dr. Dr. h.c. Harald von Witzke (nemecký Agro-ekonóm a univerzitný profesor).

V druhom paneli účastníci hovorili o téme „Urbanizácia a márnenie pôdy“. Prednášali Dr. Stephan Mayer-Heinsch (prezident Trade Association Austria), Dr. Kurt Weinberger (generálny riaditeľ Austrian Hail Insurance a prezident AIAG), Mag. Wilhelm Molterer (viceprezident Európskej investičnej banky).

Témou tretieho panelu bol „Mládež – obmedzené zdroje vo vidieckych oblastiach“. Svoje stanoviská predvádzali Elisabeth Köstinger (MEP), Mag. Franz Ledermüller (CEO Farmers´ Social Insurance) a Joris Baecke (bývalý prezident CEJA).

Tretí deň kongresu, 13. júna sa uskutočnili návštevy typických, ako aj inovatívnych fariem. Z dôvodu, že povrch krajiny je hornatý, účastníci konferencie sa spoznali s rôznymi farmami. Farmy preukázali rozmanitosť rakúskeho poľnohospodárstva, od plochých a vysoko produktívnych fariem do viac rozsiahlych v horských oblastiach.

Navštívili Haubiho pekáreň, čo zakladali v roku 1902. Má 650 zamestnancov. Priemerná denná spotreba surovín je 80 ton múky, 3,1 ton droždia, 1,4 ton soli a 36 500 litrov vody. Nasledujúca farma bola rodinná farma Prischink, čo je zameraná na pestovanie, skladovanie a spracovanie cibule a zemiakov pre maloobchod s potravinami. Tretia farma bola rodinná farma Meier. Hospodária na približne 80 hektárov. Kŕmia cca 220 kusov dobytka a teliat. V roku 2013 vybudovali jednu stajňu pre kŕmenie a dve stajne pre chov. Zvieratá kŕmia kukuričnou silážou vlastnej produkcie. Štvrtý a posledná navštívená farma bola rodinná farma Danzer. Farma disponuje s 25 ha trvalým trávnym porastom a 1,5 ha lesom. Chovajú 225 ks dojných oviec, 350-400 ks jahniat (od marca do augusta). Okrem toho majú malú prevádzku pre výrobu syrových a mliečnych výrobkov. Večer sa uskutočnila neformálna komunikácia s Dr. Stephan Pernkopf, členom krajinskej vlády.

Účastníci konferencie 14 júna vypracovali stanovisko „Ochrana rastlín a uznávacie konanie ChOP. v Európe“. Združenie mladých farmárov na Slovensku – ASYF, ako aj ostatní členovia CEJA mali za úlohu prediskutovať stanovisko v rámci organizácií a rozhodnúť sa do 24.6.2014 či s tým súhlasia, alebo nie. Združenie ASYF sa rozhodlo súhlasiť s dokumentom, čo potvrdil mailom 24.6.2014.

Prínosom aktivity boli získané skúsenosti, networking, spoznanie iného typu hospodárenia už dlhšie existujúcich rakúskych fariem, spoznanie spracovania, distribúcie výrobkov, spoznanie spolupráce medzi mladými farmármi, spracovateľmi a obchodnými reťazmi v Rakúsku, a to konkrétne Interspar.