Zmena termínu Futbalového turnaja

Domov > Novinky

Zmena termínu Futbalového turnaja

Vážení priatelia,

Touto cestou by sme  chceli oznámiť, že z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok sme sa rozhodli zrušiť  Futbalový turnaj 22.5.2015 v Igrame.  Naše zdravie a pohoda účastníkov, teda všetkých Vás je prvoradé. Futbalový turnaj sa uskutoční neskôr.Odložený termín zverejníme na našej webovej stránke www.mladyfarmar.sk a na facebookovej stránke. Predpokladaný termín bude po žatve obilia. Ďakujeme za pochopenie. 
 

Ďakujeme za angažovanosť spoluorganizátorom, a hlavne Ludovítovi Dubobskému, a Patrikovi Rovnému a Vladimírovi Gergelyovi a Martinovi Gonosovi a ďalším! Tešíme sa na stertnutie s Vami na Celoslovenských dňoch poľa v termíne 2.6.2015-3.6.2015