„Zelená nafta 2021“

Domov > Novinky

„Zelená nafta 2021“

Vážení farmári,

chceme vám pripomenúť, že dňa 17.9.2021 sa bude uzatvárať výzva na zelenú naftu, ktorú zverejnila Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA), preto nepremeškajte tento termín.

Viac informácií nájdete na stránke: https://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=347&id=13887

Žiadosť o poskytnutie štátnej pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach sa predkladá prostredníctvom formulára, ktorý je registrovaným žiadateľom v systéme ITMS2014+ dostupný na webovom odkaze http://itms2014.sk/ po prihlásení.