Výzva 4.1 miestna akčná skupina MAS – podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

Domov > Novinky

Výzva 4.1 miestna akčná skupina MAS – podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

Vážení členovia,

 

informujeme Vás, že miestna akčná skupina Biela Orava vyhlásila 4.1 Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 zameranie –  309041001 – 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj) kde žiadateľ môže získať podporu maximálne 40 000 eur. Oprávnení žiadatelia sú z regiónu ktorý zastrešuje MAS Biela Orava. (Babín, Beňadovo, Bobrov,, Breza, Klin, Krušetnica, Lokca, Lomná, Mútne, Námestovo, Novoť, Oravská Jasenica, Oravská Lesná, Oravská Polhora, Oravské Veselé, Rabča, Rabčice, Sihelné, Ťapešovo, Vasiľov, Vavrečka, Zákamenné a Zubrohlava.

Deadline je 17.6. 2020

Ďalšie informácie http://www.masbielaorava.sk/vyzvy/aktualne-vyzvy-prv/

Ak nie ste z MAS Biela Orava, sledujte prosím dianie svojich miestnych akčných skupinín – http://www.nsrv.sk/pl=91&fbclid=IwAR2w1QtLZSCezBwO0fGvDlltwVAQ5CGT-JWEZurFM9-QW5eLxPMnnsYTKRY