Warning: Undefined array key "exempt" in /data/c/e/ce94e750-d463-4932-9f4e-0279f412883a/asyf.sk/web/wp-content/plugins/wp-user-avatar/src/ContentProtection/Frontend/Redirect.php on line 62
Voľby predsedníctva CEJA - ASYF - Združenie mladých farmárov Slovenska

Voľby predsedníctva CEJA

Domov > Novinky

Voľby predsedníctva CEJA

 

Dňa 8. septembra 2015 sa konalo Valné Zhromaždenie CEJA. V rámci výstavu EXPO 2015 zvolili nového prezidenta a štyroch nových podpredsedov pre budúci mandát 2015-2017.  Takmer všetky členské organizácie (vrátane Združenie mladých farmárov na Slovensku ) sa zúčastnili a za prezidenta na nasledovných dvoch rokoch zvolili pána Alana Jago ( bývalý podpredseda organizácie CEJA, mladý producent mlieka z Írska) Tím pána Jago sa skladá zo štyroch podpredsedoch (Alice Cerutti (IT), Juha Tenho (FI), Radek Nienartowicz (PL) and Jannes Maes (BE))

 

 

Seminár s názvom „Nové výzvy – Nová generácia“ sa konal dňa 7. spetembra 2015 s mladými poľnohospodármi a s odborníkmi z celej Európy.

Cieľom stretnutia bola zdôrazniť dôležitosť generačnej výmeny agrosektoru , preskúmať potreby mladých farmárov a podporiť úvahy o obnove ľudského a fyzických kapitál v európskej poľnohospodárstve.

Počas stretnutia boli diskutované nasledovné tematiky:

– Súčasný stav europského poľnohospodárstva a spoločnej poľnohospodárskej politiky, čo sa týka mladých a začínajúcich farmárov , lepšie pochopenie nových obchodných modelov a novo vznikajúce situácie v poľnohospodárskeho sektora.

– Identifikácia aktuálnych potrieb a prekážok, ktorým čelia mladí a začínajúci farmári , zároveň možnosti riešenia spomínaných problémov

– Zistenie nových príležitostí (napríklad : ICT príležitosti, potravinový reťazec… atď.) a vytváranie nových pracovných miest v poľnohospodárskom sektore.

Prezentácie zo seminára sú volne dostupné:

Prezentácia 1.

Prezentácia 2

Prezentácia 3. 

Prezentácia 4.

Prezentácia 5.

 

O voľbách si nájdete viac na stránke : www.ceja.eu