Projekt: FARMÁRSKE STRAVNÉ LÍSTKY

Domov > Novinky

Projekt: FARMÁRSKE STRAVNÉ LÍSTKY

Vážení farmári!

V spolupráci so spoločnosťou, Poctiví farmári máme pre Vás ponuku:

Horeuvedená firma v rámci svojho projektu Farmárske stravné lístky (FSL) zabezpečí pre Vás odberateľov (reštaurácie, pekárne, obchody v rámci celého Slovenska) , ktorí podporujú hlavnú myšlienku projektu, Slovenskú ekonomiku a pritom sa snažia zabezpečiť „Farmársku kvalitu“ pre svojich zákazníkov.

Hlavným cieľom FSL je zabezpečenie a zvýšenie odbytu produktov a potravín od poctivých roľníkov , až ku konečnému spotrebiteľovi. Význam FSL pre spoločnosť je v tom, že na Slovensku je žiadúca obnova potravinovej sebestačnosti, v poľnohospodárstve, na základoch farmárskych produktov a zároveň, podpora rodinných fariem, mladých a začínajúcich farmárov. S tým je spojený rast zamestnanosti a ďalšie sekundárne pozitívne ekonomické dôsledky.

V prípade, že máte záujem zúčastniť sa v tomto projekte, alebo v prípade otázok nás neváhajte kontaktovať!
info@asyf.sk 0915 731 541