TRAKTOROVÝ ŠTRAJK – TRASA

Domov > Novinky

TRAKTOROVÝ ŠTRAJK – TRASA

Vážení farmári, práve začal veľký traktorový protest naprieč celým Slovenskom.

Organizátori chcú poukázať na dlhodobé podceňovanie rezortu pôdohospodárstva, v ktorom z dlhodobého nezáujmu štátu starať sa o toto chlebové odvetvie, sa vytvoril priestor aj pre špekulantov či finančné skupiny.

Združenie mladých farmárov na Slovensku – ASYF podporuje, pripája sa k tomuto protestu a vyzýva svojich členov ako aj ostatných mladých farmárov či priateľov poľnohospodárstva ako aj spotrebiteľov, teda Vás všetkých aby ste sa k tomuto protestu pripojili a poukázali, že NIEJE NÁM TO JEDNO.

Dôvodov na takéto vyjadrenie nespokojnosti máme viacero. Sú nimi najmä: Stále nezodpovedaná Košická výzva, takmer žiadne podpory pre mladých malých a začínajúcich poľnohospodárov od vstupu do EU, súbor zákonov a opatrení ktoré diskriminujú možnosť začatia alebo hospodárenia pre malých a stredných podnikateľov v agrosektore a najdôležitejším dôvodom, prečo sme sa rozhodli protestovať je dokument v budúcej SPP 2021-2027, v ktorom Európska komisia výrazným spôsobom dáva priestor na podporu malých, mladých a začínajúcich farmárov žiaľ štát sa k tomuto dokumentu stavia odmietavo.

Slovenské poľnohospodárstvo potrebuje smerovanie jasne si určiť cieľ a tým by mala byť v potravinová sebestačnosť a trvalo udržateľný rozvoj vidieka.

Žiadame všetkých našich členov aby protestovali pokojne, slušne a zdržali sa vulgárnych prejavov na verejnosti alebo na transparentoch.
Ostro sa ohradzujeme od politických motívov konania tohto procesu.
Nežiadame personálne výmeny na ministerstve!!! Od roku 1989 tých politických výmien tu už bolo niekoľko a však ani jedna nezlepšila situáciu v slovenskom poľnohospodárstve natoľko, aby sme boli hrdým a sebestačným štátom.