Stretnutie na Pôdohospodárskej platobnej agentúre

Domov > Novinky

Stretnutie na Pôdohospodárskej platobnej agentúre

Členovia predsedníctva ASYF – predseda Milan Jurky, podpredseda Peter Trišč a člen revíznej komisie Róbert Palider sa vo štvrtok 29.4.2021 zúčastnili na viacerých plánovaných stretnutiach:
Prvé stretnutie bolo s generálnym riaditeľom PPA a ostatnými zástupcami Platobnej agentúry.

Na programe stretnutia boli prerokované tieto oblasti:

-Transparentnosť procesov PPA – zverejnenie bodových hodnotení

-Aktuálne informácie ohľadom vyhodnocovania výziev podpopatrení (46/PRV/2020 6.1 a 47/PRV/2020 6.3),

-Žiadosť o odstránenie povinnosti zamestnať zamestnanca v prvej výzve 46/PRV/2020 6.1, z dôvodu pandémie Covid – 19,

– Skúsenosti z praxe, návrhy na zjednodušenie procesov,

– Kampaň 2021 a taktiež sme riešili dlhodobý problém lyžiarskych plôch, ktoré boli vyňaté z Registra pôdy (LPIS).

Ďalej sa zástupcovia ASYF stretli v priestoroch Výskumného ústavu potravinárskeho s Doc. Stanislavom Šilharom ( VUP – NPPC)
Téma stretnutia: aktuálny stav prípravy hygienickej príručky na farmárske spravovanie mlieka.

Ďalšie stretnutie bolo na pôde MPRV s Generálnym riaditeľom sekcie legislatívy JUDr Róbertom Čalfom .
Téma stretnutia: vysvetlenie zdĺhavého legislatívneho procesu zákonov 504/2003 o nájme poľnohospodárskej pôdy a nariadenia vlády 238/2010 o pravidlách nájmu pôdy od SPF.

Ďalším stretnutím bolo stretnutie na pôde NRSR s poslankyňou Jarmilou Halgašovou (SAS)
Téma stretnutia: vysvetlenie stiahnutia pôvodného poslaneckého návrhu zákona 504/2003 – Prednostné právo nájmu.

Tento pracovný deň sme zakončili účasťou na nahrávaní seriálu PUMPA , kde naše združenie zastupoval náš predseda Milan Jurky.
https://www.youtube.com/watch?v=wwTjrXlvnZM&ab_channel=Pumpa-