Kluby mladých farmárov 2021

Domov > Novinky

Kluby mladých farmárov 2021

Vážení farmári,

v dňoch  22. marca do 26. marca 2021 sme organizovali Kluby mladých farmárov 2021, ktoré však boli netradičné ako po minulé roky a to práve pre pandemické opatrenia sa uskutočnili on-line prostredníctvom aplikácie Zoom.
Práve vďaka tomu vznikli aj záznamy.

Celková účasť bola 144 účastníkov, za čo sa chceme aj touto formou poďakovať všetkým účastníkom, lektorom a samozrejme koordinátorom NSRV.

Nižšie nájdete záznamy z Klubov mladých farmárov. Veríme, že padnú na užitočnú pôdu.

Kluby mladých farmárov 2021 sme odštartovali na svetový deň vody  t.j. 22. marca 2021.  https://www.youtube.com/watch?v=ZQ8Mc_m4DU0&ab_channel=Zdru%C5%BEeniemlad%C3%BDchfarm%C3%A1rovnaSlovenskuASYF

Kluby mladých farmárov pokračovali druhý deň na tému, kúpa a prenájom pôdy od SPF  https://www.youtube.com/watch?v=FxI_TNnJZHE&ab_channel=Zdru%C5%BEeniemlad%C3%BDchfarm%C3%A1rovnaSlovenskuASYF

 

Vo štvrtok Kluboch mladých farmárov pokračovali na aktuálnu tému prípravy strategického plánu novej SPP a aktuálne možnosti predaja z dvora  https://www.youtube.com/watch?v=YUN9ivWdquw&ab_channel=Zdru%C5%BEeniemlad%C3%BDchfarm%C3%A1rovnaSlovenskuASYF

 

Posledným dňom sme ukončili Kluby mladých farmárov 2021 na tému, možnosti financovania  a  inovatívne poľnohospodárstvo 

https://www.youtube.com/watch?v=xw1MtX24AFU&ab_channel=Zdru%C5%BEeniemlad%C3%BDchfarm%C3%A1rovnaSlovenskuASYF

 

Veríme, že v budúcom roku budeme môcť Kluby mladých farmárov organizovať priamo v teréne na farmách, kde sa budeme môcť stretnúť osobne.

Tešíme sa na Vás smiley