Warning: Undefined array key "exempt" in /data/c/e/ce94e750-d463-4932-9f4e-0279f412883a/asyf.sk/web/wp-content/plugins/wp-user-avatar/src/ContentProtection/Frontend/Redirect.php on line 62
Stanovisko k redistributívnej platbe - ASYF - Združenie mladých farmárov Slovenska

Stanovisko k redistributívnej platbe

Domov > Novinky

Stanovisko k redistributívnej platbe

 

 

 

Redistributivna platba – strašiak pre veľké podniky alebo skutočná pomoc pre malé farmy? 

V týchto dňoch kolujú v médiách informácie o plánoch ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka MPRV zaviest redistributívnu platbu už v tomto roku. Detailné informácie stále nie sú známe. 

Zlyhanie komunikácie! 

Už 10 mesiacov verejnosť vníma veľmi slabú komunikáciu medzi vedením ministerstva, koaličnými partnermi, odborníkmi ako aj samosprávnymi organizáciami. Práve včasné a citlivé predstavenie navrhovaných reforiem by isto upokojilo farmárov, ktorí by sa dostatočne mohli pripraviť na nové legislatívne zmeny. 

Sme si vedomí, že situácia pre mnohé poľnohospodárske podniky môže byť zavedením tejto platby veľmi náročná, hlavne kvôli potrebe vyplatenia splátok svojich úverov. Avšak je potrebné vziať do úvahy že téma stropovanie a redistributivna platba je na stole od roku 2011 a podniky sa mohli na ňu včas pripraviť. 

Jeden z nástrojov podpory malých fariem.

Priame platby podľa definície Európskej komisie sú podpora príjmu pre všetky druh podnikania v agrosektore. Cieľom redistributívnej platby je podporiť menšie farmy, ktoré z dôvodu nižšej výmery majú aj nižšie príjmy a taktiež pre horšiu bonitu majú ťažší prístup k úverom. Slovensko malo možnosť rôznych reforiem už v SPP 2014-2020, vtedajšia vláda však podporila mladých a malých v čo najmenšej možnej miere len za účelom splnenia kvót Európskej únie. Preto sme toho názoru, že redistributívnu platbu je potrebné zaviesť najlepšie už v tomto roku. Nachádzame sa v prechodnom období to znamená, že ideme z nového balíka financií podľa starých pravidiel. Ak sa táto platba nezavedie čo najskôr, je možné že sa nezavedie vôbec, ani v roku 2023. Nik totiž nedáva politikom istotu, že budú mať‘ možnosť zasahovať do vecí verejných aj v roku 2023. Roky sme svedkami, že lobisti veľkých spoločností majú stále tú istú rétoriku s cieľom odďaľovať pripravované reformy. Argumentácie typu ,,Reformy áno, ale nie v súčasnom období,, už nie sme ochotný akceptovať, pretože Slovensko kládlo mladých a malých na posledný stupeň podpory. 

Redistributivnu platbu je potrebné zaviesť čo najskôr ale musí sa to urobiť citlivo a zodpovedne. Nemôžeme súhlasiť s navrhovaným stropom 28 ha, na ktorý bude platba poskytnutá. Tento návrh vôbec nezohľadňuje slovenské pomery. Ak to chceme nastaviť správne, treba použiť dáta odborníkov. Napríklad Inštitút poľnohospodárskej politiky – IPP a taktiež odborníci zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity – SPÚ navrhujú podporiť prvých 100 ha dodatočnou platbou 100€. Keďže priemerná veľkosť farmy na Slovensku evidovanej v systéme priamych platieb je 100ha, s týmto návrhom maximálne súhlasíme. 

Keďže sa jedná o dodatočnú platbu na podporu príjmu je potrebné, aby sa takáto platba poskytovala jedine podnikateľom a nie žiadateľom na občiansky preukaz! Zároveň z dôvodu špekulatívnych žiadostí navrhujeme, aby sa nastavila platba na minimálnu veľkosť 5 ha a to na konečného užívateľa výhod! Podľa našich prepočtov a po zapracovaní týchto odporúčaní sa redistributivna platba pozitívne dotkne poľnohospodárov hospodáriacich na výmerách od 5-400 ha, čo podporí ekonomickú stabilitu menších a stredných fariem!