Odporúčania Komisie týkajúce sa strategického plánu SPP Slovenska

Domov > Novinky

Odporúčania Komisie týkajúce sa strategického plánu SPP Slovenska

Vážení farmári,

 

venujte pozornosť odporúčaniam Komisie týkajúce sa strategického plánu SPP pre Slovensko.
Tento dokument obsahuje odporúčania pre strategický plán SPP Slovenska v rámci štruktúrovaného dialógu na prípravu strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP). Odporúčania sú založené na analýze súčasného stavu, potrieb a priorít poľnohospodárstva a vidieckych oblastí na Slovensku. Odporúčania sa zameriavajú na špecifické ciele budúcej SPP v oblasti hospodárstva, životného prostredia sociálnej oblasti a predovšetkým na ambície a špecifické ciele stratégie „z farmy na stôl“ a stratégie biodiverzity do roku 2030. Ako sa uvádza v stratégii „z farmy na stôl“, Komisia vyzýva Slovensko, aby vo svojom strategickom pláne SPP stanovilo explicitné národné hodnoty pre ciele Európskej zelenej dohody 1 a aby pritom zohľadnilo svoju špecifickú situáciu a tieto odporúčania.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020SC0392&from=EN