Prihlasovanie na konferencie pre úspešných žiadateľov výzvy 6.1 Mladý farmár – SPUSTENÉ!

Domov > Novinky

Prihlasovanie na konferencie pre úspešných žiadateľov výzvy 6.1 Mladý farmár – SPUSTENÉ!

Vážení Mladí farmári, úspešní žiadatelia výzvy 6.1.

ASYF v spolupráci s Národnou sieťou rozvoja vidieka spúšťa prihlasovanie, na konferencie k problematike mladých farmárov. 
Informačné konferencie určené mladým farmárom, ktorí podpísali zmluvu o NFP z podopatrenia 6.1 PRV SR 2014 – 2020 sa uskutočnia: 

17. októbra 2017 v Nitre, 
18. októbra 2017 v Banskej Bystrici, 
19. októbra 2017 v Prešovskom kraji (Prešov a okolie). 

Prihlášku a viac informácií nájdete v priloženom linku: http://nsrv.sk/index.php?start&pl=18&article=1474