Oznam pre úspešných žiadateľov výzvy 6.1

Domov > Novinky

Oznam pre úspešných žiadateľov výzvy 6.1

Oznamujeme Vám, že PPA zverejnila zoznam povinných príloh k žiadosti o platbu z podopatrenia 6.1. Viac informácií nájdete v priloženom linku.

http://www.apa.sk/aktuality/ppa-zverejnila-zoznam-povinnych-priloh-k-zop-pre-podopatrenie-6-1/8433