Prieskum záujmu o školenie GSAA

Domov > Novinky

Prieskum záujmu o školenie GSAA

Združenie mladých farmárov na Slovensku – ASYF, v spolupráci s Regionálnymi anténami NSRV SR pripravuje školenia GSAA po regiónoch Slovenska. Cieľom školení je poskytnúť pomoc v podobe praktickej prezentácie rozhrania a jednotlivých nástrojov GSAA, vrátane praktických cvičení, príkladov a riešenia jednotlivých problémov. Školenia sú určené pre všetkých poľnohospodárom, ktorí žiadajú o priame platby. Upozorňujeme, že v roku 2018 je potrebné aby 100% poľnohospodárskej plochy na ktoré je možné poberať priame platby bolo evidované v systéme GSAA. Školenie bude 4 hodinové a prednášať budú pracovníci VÚPOP. Týmto školením reflektujeme na požiadavky farmárov z regiónov, ktorým farmárske povinnosti bránia aby sa zúčastnili školení na Agroinštitúte. Prenos informácií a vzdelávanie farmárov patrí medzi naše priority a plánujeme v tom pokračovať.

Záujemcov o školenie prosíme o vyplnenie nasledovného formuláru  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNdJO9zePQK8Xs1c4rDTAUMGw8utmiOmu_GGCAP83d_KEOIw/viewform?usp=sf_link