Warning: Undefined array key "exempt" in /data/c/e/ce94e750-d463-4932-9f4e-0279f412883a/asyf.sk/web/wp-content/plugins/wp-user-avatar/src/ContentProtection/Frontend/Redirect.php on line 62
Kluby mladých farmárov 2018 - ASYF - Združenie mladých farmárov Slovenska

Kluby mladých farmárov 2018

Domov > Novinky

Kluby mladých farmárov 2018

Združenie mladých farmárov v spolupráci s regionálnymi anténami NSRV SR pre Nitriansky, Žilinský a Prešovský kraj organizovali v mesiaci január až február, tri dvojdňové školenia nazvané Kluby mladých farmárov. Kluby sa organizovali už desiaty rok. Konali sa 26.- 27.01.2018 Penzión Zlatá Ryba, Zlatná na Ostrove, 09. – 10.02. 2018 Hotel Limba, Tvrdošín, 16.-17.02.2018 Hotel Šomka, Drienica.

Kluby boli zamerané na južnom Slovensku na rastlinnú výrobu, na severnom a východnom Slovensku na živočíšnu výrobu. Prednášali sa  aktuálne témy z oblasti poľnohospodárstva. Školení sa zúčastnilo celkovo 170 farmárov, z rôznych kútov Slovenska.

Pozvanie na Klub  v Zlatnej na Ostrove prijal pán generálny riaditeľ Poľnohospodárskej platobnej agentúry, Ing. Juraj Kožuch, PhD., ktorý predniesol prezentáciu na tému Problematika mladých farmárov a ich podpora. Priblížil novú výzvu 6.1 a odpovedal na otázky k súčasnej výzve 6.1.  

Na kluboch v Tvrdošíne a Drienici sa tejto zložitej téme venovala Mgr. Miroslava Valovičová z Poľnohospodárskej platobnej agentúry. Búrlivú diskusiu a nespokojnosť farmárov s plánovanými zákonmi bolo cítiť na Klube v Tvrdošíne.

Ing. Andrej Vašek, riaditeľ odboru pozemkového, sekcie legislatívy MPRV SR, informoval účastníkov na všetkých Kluboch o novele zákona 330/1991 Z.z. (oblasť náhradných pozemkov) a novele zákona 504/2003 Z.z. (upozornenia na zmeny vyplývajúce z novely).

Ing. Stanislav Chovanec, zástupca firmy OK GROUP SLOVAKIA, a.s., oboznámil účastníkov všetkých Klubov s možnosťou podporných mechanizmov pri implementácii projektov mladých farmárov z podopatrenia 6.1, PRV 2014- 2020.

„Veľký dôraz sme dávali na budúcu poľnohospodársku politiku 2020 – 2026“. Povedal predseda Združenia mladých farmárov na Slovensku – ASYF, pán Milan Jurky.  Mgr. Marián Glovaťák, člen predsedníctva, predstavil prítomným víziu Združenia mladých farmárov o budúcej SPP 2020 -2026.

„Problematike budúcej SPP sa venujeme už dlhodobo, inšpirovaní sme mladými farmármi z celej Európy, ktorých názory vnímame v rámci Európskej asociácie mladých farmárov  -CEJA. Z nášho pohľadu sú základnými cieľmi budúcej SPP jednoduchosť a prehľadnosť. Stropovanie, vzdialenostná platba a úprava platieb systémom koeficientov sú tri základné opatrenia, ktoré napĺňajú stanovené ciele“, vysvetlil.
Doc. Ing. Ján Jobbágy, z SPU Nitra, Katedra strojov a výrobných systémov, účastníkov Klubu v Zlatnej na Ostrove informoval o inovačných technológiách v poľnohospodárstve, v oblasti zavlažovania.
A Ing. Péter Csicsay, čestný člen Združenia mladých farmárov na Slovensku- ASYF, podrobne predstavil prítomným v Zlatnej na Ostrove ako prebieha kontrola pri krížovom plnení.

MVDr. Miloš Ščerbík z RVPS Dolný Kubín v Tvrdošíne a MVDr. Valerián Kvokačka z RVPS Prešov, v Drienici, predstavil farmárom povinnosti chovateľa zvierat.  Z praxe, oboznámil účastníkov s najčastejšími chybami a problémami, zistenými pri kontrolách na farmách.

Zaujímavá bola prednáška Ing. Jána Hubu a Ing. Miroslava Záhradníka z VÚŽV Nitra zameraná na inovácie v živočíšnej výrobe a predstavenie aplikácie pre efektívnejší chov Dojníc – EkonMODmilk.

Významnosť mladých farmárov a ich stretnutí pochopil aj poslanec NRSR Martin Fecko, ktorý sa rozhodol zúčastniť na klube v Drienici, popri iných účastníkoch a farmároch.

Zložitú tému výživy dojníc, s programom Bábolna predstavil majiteľ firmy AKI, pán Ing. Attila Kelemen.

Nasledujúci deň, na každom z Klubov mladých farmárov absolvovali účastníci návštevy fariem, kde získali aj cenné praktické informácie od teraz už zabehnutých farmárov.

Zaujímavú a inšpirujúcu farmu mali možnosť navštíviť  účastníci prvého Klubu v Zlatnej. Bola to farma Ing. Zsolta Bindicsa, zameraná na pestovanie paradajok v skleníkoch. Ing. Zsolt Bindics začal podnikať už počas štúdia podnikového manažmentu. Za desať rokov sa mu podarilo so spoločníkmi vybudovať najväčšie skleníkové hospodárstvo na Slovensku.

V Tvrdošíne mali možnosť účastníci navštíviť rodinnú farmu Šaligovcov z Medzibrodia. Bratia Tomáš a Peter kúpili starý senník a postupne ho prerobili na priestory vhodné na chov hovädzieho dobytka. V súčasnosti hospodária na výmere 180 ha pôdy. Majú 100 kusov predovšetkým plemena slovenský strakatý dobytok. V súčasnosti doja 25 kusov kráv. Táto farma bola určite inšpirujúca pre mnohých zúčastnených a je dôkazom toho, že aj bez projektových dotácií môže farma prosperovať. 

Najväčšou inšpiráciou pre farmárov bola návšteva dvoch  fariem rodiny Bujňákovcov. Chovajú 380 kusov plemena Montbeliarde. Z čoho doja 190 kráv. Na druhej farme chovajú 100 kusov mäsového dobytka plemena Limousine. Farmy sú dôkazom, že ak má človek podporu rodiny, pokoru, ľudský prístup a trošku šťastia, budú jeho sny naplnené. Pánovi Bujňákovi, ako aj jeho manželke a dcéram, patrí veľká vďaka za možnosť navštíviť jeho farmy, milé pohostenie a zážitok, ktorý určite inšpiroval.

Ďakujeme organizátorom, lektorom, farmárom, ktorí nám umožnili navštíviť ich farmy a najmä účastníkom podujatí. Tešíme sa na ďalšie spoločné akcie Združenia mladých farmárov na Slovensku – ASYF, na ktoré ste všetci srdečne pozvaní, lebo chceme pomáhať mladým farmárom, ale aj tým, čo začínajú. V spolupráci s ďalšími organizáciami zastupujúcimi malých, profesionálnych, rodinných, ekologických, či ďalších farmárov budeme spolupracovať tak, aby sa podarilo Slovensku zabezpečiť: dostatok potravín, živý vidiek s ušľachtilým ľudským kapitálom, obhospodárenú a udržiavanú krajinu, najmä šťastný a pokojný život.