Predĺženie termínu prihlásenia do súťaže MLADÝ FARMÁR 2020

Domov > Novinky

Predĺženie termínu prihlásenia do súťaže MLADÝ FARMÁR 2020

Vážení farmári,

Združenie maldých farmárov na Slovensku – ASYF predlžuje termín prihlásenia do Súťaže MLADÝ FARMÁR 2020 do 31.1.2020 

Preto neváhajte a zasielajte Vaše žiadosti na e-mail: info@asyf.sk

Do predmetu treba uviesť Súťaž MLADÝ FARMÁR 2020

Žiadosť nájdete na:

https://drive.google.com/file/d/1MWGkL_YDx1eVm2KlgTeNCKwWd0ZhfdKw/view?usp=sharing

Podmienky súťaže:

https://drive.google.com/open?id=1rSLxfbGy444MQAuNE1JMg0PliDreOCqt