Oznámenie o výsledkoch predbežnej krížovej kontroly na jednotných žiadostiach na rok 2018

Domov > Novinky

Oznámenie o výsledkoch predbežnej krížovej kontroly na jednotných žiadostiach na rok 2018

Vážení farmári.

Upozorňujeme Vás, že Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej stránke oznámenie o výsledkoch predbežnej krížovej kontroly na jednotných žiadostiach, na rok 2018.

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) oznamuje žiadateľom o priame podpory pre kampaň 2018, že dňa 11.06.2018 v zmysle čl. 11 ods. 4. nariadenia EÚ č. 809/2014 v platnom znení vykonala predbežnú krížovú kontrolu (predbežná kontrola). V rámci predbežnej kontroly boli porovnané údaje nahlásené v jednotnej žiadosti na rok 2018 (zoznam poľnohospodárskych pozemkov (ZPP), zoznam poľnohospodárskych pozemkov pre oblasť ekologického záujmu (ZPPE) a jednotlivými hranicami užívania (HU) zakreslenými v GSAA) s údajmi v Registri poľnohospodárskych produkčných plôch (LPIS) a medzi všetkými predloženými jednotnými žiadosťami na rok 2018 navzájom. Zároveň dávame do pozornosti Upozornenie o vykonávaní priebežnej aktualizácie LPIS pre kampaň 2018 zverejnené na webovom sídle PPA dňa 30.04.2018, v ktorom sú uvedené ďalšie skutočnosti v súvislosti s vykonávanými zmenami HU.

Výsledky predbežnej kontroly sú dostupné v aplikácii GSAA po prihlásení do konta žiadateľa v pravom hornom rohu v paneli nástrojov v záložke „Výsledky kontroly“. Výsledky sa zobrazia v spodnej časti obrazovky.

Viac informácií sa dozviete na stránke : PPA 

http://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-o-vysledkoch-predbeznej-krizovej-kontroly-na-jednotnych-ziadostiach-na-rok-2018/8784