Okrúhly stôl k nadobúdaniu pôdy

Domov > Novinky

Okrúhly stôl k nadobúdaniu pôdy

Dňa 24.10.2016 sa uskutočnilo stretnutie k nadobúdaniu pôdy na Ministertve Pôdohospodárstva.

 

Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia relevantných poľnohospodárskych samospráv. Všetky pozvané samosprávy vyjadrili podporu návrhu Vidieckej platformy v znení: „Vlastnícke právo k pôde je okrem výnimiek vyhradené občanom Slovenskej republiky. Nadobúdanie vlastníctva k pôde ustanoví zákon.“
Došlo tak ku historickej zhode.

Viac na: vidieckaplatforma.org