Klub mladých farmárov – Krušetnica

Domov > Novinky

Klub mladých farmárov – Krušetnica

Stretnutie mladých farmárov 10-11.3.2017 Krušetnica

 Dňa desiateho a jedenásteho marca sa v krásnej Oravskej kotline v dedinke Krušetnica konal tretí a záverečný klub mladých farmárov, adresovaný hlavne pre žiadateľov výzvy 6.1, ktorého sa zúčastnilo 130 účastníkov.
Cieľom tohto klubu bolo priblížiť hlavne veci, ktoré sú potrebné pre začiatok farmárčenia.

 Ako prvý pred zúčastnených predstúpil JUDr. Jaroslav Puškáč, generálny riaditeľ sekcie legislatívy MPRV. Hovoril o prestarnutom poľnohospodárskom sektor a o tom, ako by mala byť upravená legislatíva pre mikro podniky. Spomenul ako sa prehodnocovali náhradné pozemky aj o pripomienke ASYF v riešení zrušenia náhradných pozemkov. Hovoril o tom, že k pôde by sa mali ľahko dostať aktívny poľnohospodári, no zároveň sa vyjadril, že zákonom nevieme ovplyvniť nákup pôdy cudzincom, pretože oni si kupujú rovno podniky a s tým sa dostavajú k vlastníctvu pôdy.
Odznela aj dobra poznámka ohľadom zabráneniu kupovania pôdy, keď by sa kupovalo iba na rodné číslo.

 Po tomto vystúpení sa v diskusii ľudiavyjadrili, že nemáme jasné pravidla a máme zložitú legislatívu.

 Padla aj pekná myšlienka, že pôdu by mali by vlastniť ľudia, ktorí na nej robia a nie tí, čo sa na ňu pozerajú z vrtuľníka.

 Ing. Marcel Benkei, vedúci odboru CEHZ, prišiel predniesť budúcim farmárom všetky základné informácie ohľadom registrovania farmy a zvierat.
 Pozvanie na klub mladých farmárov dostal aj Ing. Ján Huba zástupca riaditeľa Výskumného ústavu živočíšnej výroby v Nitre.

 Svoju prednášku zameral cielene na výzvu 6.1, aby ako tak pomohol žiadateľom si predstaviť ako si môžu nastaviť podnikanie.

 Rozdelil ľudí na dve skupiny, prvú na tých čo majú lásku k zvieratám a druhú skupinu, na takých ktorí majú lásku k zvieratám, plus obchodného ducha. Prvá skupina je tá čo sa spolieha iba na dotácie, ale tá druha už vie zabezpečiť zisk vyplývajúci z pridanej hodnoty. Tabuľkovo vysvetlil k 6.1 ako by vypadalo naše podnikanie iba podľa podpôr. No zameral sa aj na stav, keď by sme vyrábali produkty a tak by sme vedeli zvýšiť svoj príjem. Pre mnohých v tejto prednáške bolo prínosom poukázanie na plemená čo sú vhodné na chov v horských a v podhorských podmienkach.
Zo záručnej rozvojovej banky nás navštívil regionálny riaditeľ Pavol Farský, aby začínajúcim mladým farmárom predstavil úverový produkt na nákup pôdy MOJA PÔDA.

 Možnosti pomoci mladým farmárom cez Národnú sieť rozvoja vidieka predstavil regionálny koordinátor Ing. Miroslav Jánošík.
 Zaujímavá pre mnohých bola právnická poradňa ,ktorú bola zameraná na najdôležitejšiu vec pre farmárov – pôdu. Právnik Róbert Čalfa prebral zákony ktoré potrebujeme pri nakupovaní prenajímaní, alebo pri ukončení zmluvy, či odstúpení od zmluvy.

 V rámci ekologického hnojenia prišli medzi nás Marek Szoke, zastupujúci firmu slovenskú firmu Rokosan, vlastniacu patent na výrobu hnojiva z takých biologických materiálov ako je napríklad perie, a Peter Voščinár, zastupujúci Srdce života, predniesol predaj produktov doplňujúcich do pôdy – živé mikroorganizmy.

 Anna Balková, farmárka a aktivistka, odľahčila atmosféru klubu, vtipným spôsobom sa dotkla podstatných zákonov a nariadení vlády, ktoré farmári musia plniť. Povzbudila účastníkov v tom, že v Slovenskej republike ešte stále funguje občianska spoločnosť a farmári, ako marginálna skupina obyvateľstva, sa môžu aktívne zapájať do procesov tvorby legislatívy, ktorá sa ich bytostne dotýka.

 Pred zasadnutím predsedníctva ASYF Ing. Bálint Pém predniesol čo je nové ohľadom 6.1. Posunul zúčastneným postoj PPA, že sa do výzvy sa zapojili hlavne špekulanti. To rozprúdilo intenzívnu diskusiu, no do diskusie sa nezapojili predstavitelia PPA, pretože sa nezúčastnili, a tak vášne museli utišovať predstavitelia ASYF.

 Nakoniec programu tohto dňa zvolal predseda Milan Jurky zasadnutie predsedníctva, požiadavka na prijímanie nových členov združenia ASYF

 Po oficiálnom programe pokračovala živá diskusia.

 Druhý deň sa niesol vo viac praktickom duchu. Na pôde penziónu pohoda sme mohli privítať Ing. Karola Heriana, CSc. Ktorý bol dlhoročným riaditeľom Výskumného ústavu mliekarenského v Žiline. V súčasnosti je na dôchodku, stále však aktívne pomáha rozvíjať výrobu slovenských syrárskych špecialít. Na úvod povedal „Všetci si myslia že urobiť syr nie je nič zložité, ale to nie je pravda, pridať do mlieka syridlo a myslíte ,že hotovo no získate iba vyzrážanú bielkovinu. Preto spracovanie syra je umenie.“ Za posledné roky sme sa poriadne vypracovali vo výrobe syrov. Už kedysi naši dedovia robili parádne zrejúce syry. Preto by bolo skvelé aby sme neostávali iba pri výrobe syrovej hrudky a korbáčikov. Ing. Karol Herian opísal aké sú potrebné poriadne výrobné procesy výroby syrov. Priamo na mieste si pre farmárov pripravil aj praktickú ukážku ako si doma vyrobiť syr,
Zástupca firmy ISAT Ing. Phd. Andrej Urbanovič predstavil svoj program na verifikovanie pozemkov, problematiku GSAA, podpôr, náhradných pozemkov atď.

Na záver predseda ASYF Milan Jurky poďakoval všetkým tým, kto akýmkoľvek spôsobom pridal pomocnú ruku pri organizovaní tohto klubu pre mladých farmárov, ako aj vzácnym hosťom ale aj všetkým zúčastneným,. Na záver dodal „ Rok 2017 je tak povediac legislatívnym rokom pôdy, pretože sa novelizujú takmer všetky zákony ktoré sa pôdy týkaju : Novela ústavy o ochrane pôdy, zákon 140/2014 o nadobúdaní pôdy, zákon 330/1991 o náhradných pozemkoch, zákon 504/2003 o nájme a uživaní poľnohospodárskej pôdy preto sa k tejto problematike musíme postaviť zodpovedne“