Informačný list MPRV SR 2018

Domov > Novinky

Informačný list MPRV SR 2018

Vážení mladí farmári,

upozorňujeme Vás, že v zmysle bodu 7.15 Zmluvy o NFP v rámci podopatrenia 6.1 vyplýva mladým farmárom povinnosť odovzdať úplne a pravdivo vyplnený Informačný list MPRV SR povereným organizáciám, ktoré sú Radela a Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, prostredníctvom príslušných Regionálnych poľnohospodárskych a potravinárskych komôr. Plnenie tejto povinnosti sa môže zabezpečiť elektronickou komunikáciou (e-mailom) a termín odovzdania predmetného informačného listu je 31.3.2018!!!